Ingrid Finboe Svendsen ny direktør i Arbeidstilsynet

(2004)
Ingrid Finboe Svendsen (43) er utnevnt til ny direktør i Arbeidstilsynet. Det er første gang tilsynet får en kvinnelig direktør.
Nåværende direktør Ivar Leveraas vil lede etaten fram til åremålsperiodens utløp 1. juni 2006. I denne perioden vil Svendsen fungere som assisterende direktør. Ingrid Finboe Svendsen er i dag kommunaldirektør i Trondheim kommune. Hun har tidligere arbeidet som personal- og organisasjonsutviklingsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune og personalleder ved Royal Garden Hotel. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) mener Finboe Svendsens bakgrunn og erfaring vil være verdifull for omstillingsarbeidet i Arbeidstilsynet. Målet er at etaten skal bli en mer sentral bidragsyter i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv. Tilsynet skal ha sterkere fokus på muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og organisatoriske hindringer som i dag fører til utstøting fra arbeidslivet. Ressurser skal overføres fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, som i dag er i Oslo, til regionene. Et nytt direktorat skal etableres i Trondheim innen utgangen av 2006. (NTB)
Personvern og cookies