Ingen vil til Finnsnes

(2005)

Det har ikke lykkes Direktoratet for arbeidstilsynet å få besatt stillingen som regionsdirektør i region 7 med hovedkontor på Finnsnes ved intern utlysning. Stillingen skal derfor lyses ut offentlig. Den tidligere inndelingen av Arbeidstilsynet i 11 distrikter blir avløst av sju regioner. Det betyr en annen geografisk fordeling av fylkene enn dagens ordning, blant annet er Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard samlet i en meget stor region med hovedkontor på Finnsnes. Foreløpig er distriktssjef Hallgerd Sjøvoll konstituert i denne stillingen som regionsdirektør inntil ny direktør er tilsatt. Sjøvoll er nåværende distriktssjef i Tromsø.

Regionsdirektørene
Etter intern utlysning er seks av dagens distriktssjefer tilsatt som nye regionsdirektører: Region 1 – Oslo: Ørnulf Halmrast. Region 2 – Moss: Hanne Luthen. Region 3 – Hamar: Per Rasmussen. Region 4 Skien: Ken Sletmo. Region 5 – Bergen: Kari Anne Birkeland. Region 6 – Trondheim: Olaug Flø Brekke. Region 7 – Finnsnes: Hallgerd Sjøvoll (konstituert) Arbeidsmiljø nr. 2-2005

Personvern og cookies