Ingen trylleformel

(2000)

Det finnes ingen trylleformel som reduserer sykefraværet. Det krever et kontinuerlig og systematisk arbeid – hele tiden.

Margaretha Ramm, leder for Holmenkollen Restaurant i Oslo, har erfaring fra en bransje som tradisjonelt er preget av mye slitasje og høyt sykefravær. Sykefraværet ved virksomheten lå på nesten 25 prosent da hun overtok i 1993. Etter at en rekke tiltak ble satt i verk, ble det kraftig redusert.

– Det er god ledelse og systematisk personal- og arbeidsmiljøarbeid over tid som gir resultater, sier hun. Det er viktig å få med alle avdelinger, i hotell- og restaurantdrift for eksempel, gjelder det særlig avdelinger med tunge fysiske jobber slik som oppvasken og stuepikejobbene.

– Det er en stor utfordring å skape et engasjement i slike avdelinger. De ansatte skal føle at de tas like alvorlig som enhver annen, oppvaskhjelpen er like viktig som kokken. De ansatte må få et eierforhold til sin egen avdeling, de må få gjennomslag for egne ideer som også gjennomføres. Fysiske tiltak som jobbrotasjon gir medarbeiderne variasjon i hverdagen og gir økt fleksibilitet for virksomheten.

– Vær klar over at lavt sykefravær forutsetter trivsel på arbeidsplassen. Det betyr at investeringer som øker trivselen for de ansatte lønner seg.

Personvern og cookies