– Ingen sosialdemokrat, men…

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Siv Jensen, Fremskrittspartiets first lady, ville ha seg frabedt journalist Petter Nomes karakteristikk av henne som en sosialdemokrat, men det var lite konkret hun ønsket å forandre i norsk arbeidslivspolitikk.

Jensen ble intervjuet av Nome på Arbeidsmiljødagene i Trondheim 12. og 13. mai, under tittelen: Trenger vi reformer i arbeidslivet?

– Loven er god, den

Petter Nome fremhevet at Frps eget program understreker at arbeidsmiljøloven skal forenkles. Likevel slo partilederen fast at det faktisk ikke er så mange forandringer vi behøver. Men før vi kom så langt, fikk vi høre om Siv Jensens store beundring for Margaret Thatcher, jernladyen i britisk politikk. Likevel måtte hun ta en del forbehold, blant annet Thatchers fagforeningsknusing ville hun ikke overføre til norske forhold. – Jeg synes arbeidslivet er godt organisert i Norge, vi har en ansvarlig fagbevegelse. Men vi vil beholde valgfriheten, arbeidstakerne skal kunne velge om de vil være fagorganisert eller ikke. Nome viste til at Fremskrittspartiet hadde en rekke forslag før forrige valg som ville resultert i innskrenkninger i arbeidsmiljøloven hvis de hadde blitt satt ut i livet. Bortsett fra økt fleksibilitet og mulighet for lokale tilpasninger når det gjelder overtid og større mulighet for midlertidige ansettelser, var det ikke mye Jensen ønsket annerledes på dette området heller. Stillingsvernet i loven ville hun også bevare. Dagens arbeidsmiljølov er god, den skal bare moderniseres litt, og IA-avtalen vil hun gjerne beholde. Ja, Siv Jensen roste faktisk IA-avtalen.

Lite Frp-politikk

Det var i det hele tatt vanskelig for den drevne NRK-reporteren å lokke noe konkret ut av partilederen. Selv ikke karensdager i forbindelse med sykefravær var aktuell politikk for Frp. – Vi har gått bort fra å kutte i disse ytelsene, forsikret partilederen. Det var først da samtalen kom inn på sosial dumping at de drøyt 400 tilhørerne fikk høre Fremskrittspartipolitikk. Siv Jensen var blant annet svært skeptisk til solidaransvar, det vil si at virksomheter høyere opp i en entreprenørkjede, skal være økonomisk ansvarlig dersom kontraktører driver med sosial dumping. – Det vil sikkert fungere for de store selskapene, men ikke for de små. Jeg tror en slik ordning vil virke konkurransevridende i de store bedriftenes favør.

Spark til NAV-reformen

Privat arbeidsformidling talte hun også varmt for, gjerne utenlandsk. – Uansett hvor mange lover og regler vi har, så klarer de ikke å hindre at de som vil opptre som «skurker» driver med sitt. De kan like gjerne være norske som utenlandske. Siv Jensen mente at vi må beholde streikeretten, men det er grupper som har så stor makt at de lammer samfunnet når de streiker, noen av disse gruppene må omfattes av de unntaksbestemmelsene som finnes. Noen solide spark til NAV-reformen ble det også, blant annet mente hun at det var en stor feil at ikke sosialhjelpen var inkludert. Det er fortsatt ikke bare én dør inn til NAV. – Du kunne jo vært hovedtaler på LO-kongressen, mente Petter Nome, og fikk et bifallende nikk fra Siv Jensen som forsikret at arbeidstakerne ikke hadde noe å frykte fra Fremskrittspartiet.

Personvern og cookies