Ingen øremerkede midler til antimobbing

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Statsminister Kjell Magne Bondevik overrasket de fleste i sin siste nyttårstale, der han kjørte hardt ut mot mobbing i arbeidslivet. Men utspillet er ikke blitt fulgt opp med øremerkede bevilgninger mot mobbing i neste års statsbudsjett.

I stedet er det gitt en større samlepost på 20 millioner kroner til Arbeidstilsynet (AT) som skal dekke finansieringen av en rekke forskjellige tiltak, blant annet antimobbe-kampanjen. Avdelingsdirektør Thorfrid Hansen i Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at mobbekampanjen er plassert inn under avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og at det er innenfor denne avtalen det videre arbeidet skal foregå.

Innenfor IA-avtalen
– Kan det ikke være en fare for at antimobbearbeidet kan bli noe uforpliktende hvis det ikke er satt av midler til å drive arbeidet videre eller øremerket bestemte midler til dette tiltaket innenfor IA-satsingen? – Det vil hele tiden være en prioritering av de forskjellige tiltakene. Innenfor IA-arbeidet vil det utarbeides en plan for hvordan arbeidet skal drives videre, blant annet for mobbedelen av arbeidsoppgavene. Seksjonsleder Kari Aamot i plan- og utredningsseksjonen i Direktoratet for arbeidstilsynet opplyser at Arbeidstilsynet har fått 20 millioner kroner i en ekstrapott. Dette skal dekke nye oppgaver i forbindelse med EØS-utvidelsen og problemstillinger knyttet til arbeidsinnvandring og mulig sosial dumping samt bekjempelse av mobbing i arbeidslivet.

Strategiplan
Arbeidstilsynet venter nå på handlingsplanen som skal utarbeides av koordineringsgruppen som er satt ned for å arbeide videre med kampanjen for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassene. – Når denne planen foreligger, vil vi drøfte hvordan arbeidet videre skal drives, og da vil vi også kunne komme tilbake til konkrete tiltak, sier Aamot. Sekretær for koordineringsgruppen, rådgiver Anne-Sofie Daleng i Arbeids- og sosialdepartementet, opplyser at arbeidet er i sluttfasen. 9. november skal det foreligge en strategiplan for arbeidet med tiltak mot mobbing. Gruppen som arbeider med kampanjen består blant annet av IA-partene i arbeidslivet og ledes av distriktsleder Hanne Luthen i Arbeidstilsynet. Daleng opplyser at Arbeidstilsynet fortsatt vil få en nøkkelrolle i forbindelse med mobbebekjempelsen, men det vil ikke skje noen personellmessig styrking eller bevilges noe utover den ekstrabevilgningen som er foreslått for 2005.

Personvern og cookies