– Ingen ønskesituasjon

Tekst: Turid Børtnes (2003)

– Det finnes fortsatt en del midler til tilretteleggingstilskudd i en del fylker, men det er langt mindre nå enn i første halvår, noe som betyr at vi må prioritere strengt hva vi gir tilskudd til, sier Per Ivar Clementsen, leder for Arbeidslivssenteret i Østfold.

– Siden det er langt mindre penger til disposisjon nå, må vi bli mer målrettet og prøve å prioritere bruk av midlene etter en dialog med arbeidsplassene, forklarer Clementsen.

– Må prioritere strengt
Det blir da svært viktig å gi tilskudd som er arbeidsplassrelatert, det vil si i de tilfellene en tilrettelegging på arbeidsplassen med stor sannsynlighet vil hindre utstøtning fra arbeidslivet eller få sykmeldte tilbake på jobb. – Kan det bety at dere må bremse for mye i forhold til hva bedriftene forventer og ønsker av støtte? – Dette er ingen ønskesituasjon, den krever at vi stopper opp og tenker oss godt om. Ved en god dialog med bedriftene kan vi også finne tiltak som hjelper og som ikke dreier seg om penger. Som eksempel nevner Clementsen holdninger hos ledelsen. En inkluderende ledelse er like viktig som fysisk tilrettelegging for å inkludere arbeidstakere i bedriften og det koster ikke noe. Det er ikke noe enten – eller, men et både – og.

Ønsker forutsigbarhet
Per Ivar Clementsen forklarer at alle fylkene har fått en viss sum for å finansiere virkemidler knyttet til IA-avtalen. Noen fylker har allerede brukt opp pengene, men foruten Østfold er det fortsatt midler i blant annet Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. – Hva med fremtiden for Arbeidslivstjenesten, virker den usikker? Foreløpig vet jeg ikke hva som skjer, det er det politikerne som avgjør gjennom behandlingen av statsbudsjettet. Men som leder for Arbeidslivssenteret i Østfold ønsker jeg forutsigbarhet både for oss og for bedriftsledere og arbeidslivet generelt. Det betyr at vi kan disponere over virkemidler som er fornuftige i forhold til behovet.

Personvern og cookies