Ingen norsk bil-offensiv

(2007)

Det svenske arbeidstilsynet satte i fjor i gang en offensiv for å rette oppmerksomheten mot farene ved bilkjøring i jobben. I Sverige utgjør trafikkulykkene nå en fjerdedel av alle ulykker på arbeidsplassen. I Norge utgjør tilsvarende andel ca. en femtedel.. Arbeidstilsynet i Norge har ingen planer om noen kampanje på dette området, men det presiseres at det i prinsippet ikke er noen forskjell på å kjøre bil eller en hvilken som helst annen jobb. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø og lage rutiner som ivaretar sikkerhet, og at lover og regler for hviletid og tilsvarende blir overholdt.

Personvern og cookies