Ingen dødsulykker blant fiskere

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

2008 var et merkeår for norske fiskere: For første gang unngikk næringen dødsulykker.

Fiske har gjennom alle år blitt karakterisert som Norges farligste yrke. De siste ti årene har i gjennomsnitt ni personer omkommet årlig på havet.

– Gledelig resultat

I 2008 har Sjøfartsdirektoratet også registrert en nedgang i antall skadede. – At vi nå ser resultater av det målrettede sikkerhetsarbeidet som direktoratet og fiskernes organisasjoner har gjort de siste årene, er gledelig, sier Lars Alvestad, leder for avdeling for fiskefartøy i Sjøfarts­direkto­rat­et. Fokus på sikkerhet og forebyggende arbeid har alltid vært viktig; både for Sjøfarts­direkto­ratet og fiskernes egne interesseorganisasjoner. Alvestad er ikke i tvil om at den positive utviklingen er et resultat av holdningskampanjer og sikkerhetsarbeid. Ikke minst har yrkesutøverne selv hatt økt fokus på egen sikkerhet.

Klar nedgang

Sjøfartsdirektoratets oversikt over antall skader om bord på norske fiskefartøy de siste fem årene, viser en klar nedadgående kurve. Men tallene varierer, særlig for dødsulykker. Antallet yrkesaktive fiskere er ganske lite og tallet er synkende, derfor fører tilfeldige hendelser til markerte utslag på statistikken. I 2007 omkom fire fiskere i yrkesrelaterte ulykker, året før var dødstallet sju og de to foregående årene lå antallet på fem og fire omkomne. Skadetallene har fulgt en mer jevn kurve. Lars Alvestad opplyser at det nå er satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri­direktoratet, fiskernes og fiskerinæringens egne organisasjoner i tillegg til assurandører og forskere. Denne gruppen skal videreføre sikkerhetsarbeidet i næringen og blant annet se på ulykkestyper, statistikk, sikkerhetskampanjer og annet holdningsskapende arbeid.

Personvern og cookies