Ingen bedring i sikte

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Under konferansen Søkelys på HMS-opplæringa i Norge, i regi av Arbeidsmiljøsenteret i fjor, var Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen klar på at VO skal velges av og på arbeidsplassen, og at eksterne verneombud (EVO) ikke holder mål.
– Hvorfor får tilbydere av EVO fortsatt holde på fritt, når dere har sagt at dere ønsker dem fjernet?
– Først vil jeg presisere at det kan ikke være slik at Arbeidstilsynet skal kontrollere at kravet om VO blir fulgt i alle landets virksomheter. Det må virksomhetene selv ta ansvar for. Når det er sagt kan man spørre seg om ikke et innleid VO, som er kjøpt og betalt av arbeidsgiver, også vil ha lojalitet deretter. Et innleid VO vil heller ikke ha samme mulighet til å være tilgjengelig, eller få overblikk over virksomhetens systematiske HMS-arbeid, sier Finboe Svendsen.
– Hvis kjøp av EVO er i strid med regelverket, hva hindrer dere i å ta affære overfor aktørene som tilbyr det?
– Vi har ikke myndighet til å bestemme hvilke tjenester en konsulent kan selge. Heller ikke hvilke tjenester en virksomhet ser seg tjent med å kjøpe. Det vi kan gjøre er å kontrollere at virksomheter vi besøker har lovlig valgt VO. Arbeidsgiver kan gjerne kjøpe konsulenttjenester, men slike tjenester kan ikke erstatte VO som skal velges av og blant de ansatte.

Paradoks for de minste
I fjor ga Arbeidstilsynet 213 pålegg knyttet til arbeidsmiljølovens paragraf om plikten til å velge VO.
– Vi ser at det er flest små virksomheter som ikke har VO, og som ofte har et lite bevisst forhold til ansattes medvirkning i HMS-spørsmål, sier Finboe Svendsen.
Derfor er paradoksalt nok ikke virksomheter med mindre enn 10 ansatte pålagt å velge VO etter loven.
– Men dersom man ønsker å ha et VO, også i en virksomhet som ikke har en plikt, er det Arbeidstilsynets klare anbefaling at man følger lovens system for hvem man benytter som verneombud, legger Finboe Svendsen til.

– Er det slik vi vil ha det?
Seniorkonsulent Tina Åsgård i Arbeidsmiljøsenteret er godt kjent med de eksterne tilbudene om oppfølging av ansatte. Hun er betenkt over utviklingen.
– Vi snakker her om sentrale elementer som for eksempel sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler og personalfunksjoner. Spørsmålet er hva det gjør med arbeidsplassen når all kommunikasjon skjer med eksterne parter. Det ser ut til at det er gode penger å tjene på å bryte ned all meningsfull intern kommunikasjon mellom leder og ansatte, men er det sånn vi vil ha det, spør hun retorisk.

Personvern og cookies