Infohjelp for landbruksnæringen

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Nord-Trøndelag bondelag har i samarbeid med en rekke ulike etater laget et informasjonsopplegg til hjelp for bønder som benytter utenlandsk arbeidskraft.

Bønder som bruker innleid arbeidskraft regnes som arbeids­givere, og må derfor forholde seg til et omfattende regelverk som forvaltes av en rekke offentlige etater. Er det snakk om utenlandsk arbeidskraft, er bestemmelsene enda mer komplekse.

Utenlandsk arbeidskraft

Til sammen fem forskjellige etater, i tillegg til Nord-Trøndelag bondelag, har klargjort de forskjellige kravene bønder som arbeidsgivere må overholde i forhold til utenlandsk arbeidskraft. Regelverk og bestemmelser er lagt ut på bondelagets internettsider. En arbeidsgruppe bestående av representanter for landbruksnæringen, Nord-Trønde­lag bondelag, politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet samt NAV og Mattilsynet har arbeidet med å samkjøre regelverket. Bakgrunnen for tiltaket er blant annet et ønske om å sørge for gode arbeids- og boforhold for utenlandske arbeidstakere i landbruksnæringen, og at næringen skal unngå tilfeller av sosial dumping.

Konkurranse

Konkurransen om arbeidskraft blir stadig hardere, noe landbruket må ta hensyn til. Det er viktig for næringen å fremstå som attraktiv for arbeidstakere. Innenfor svært mange arbeidsområder, slik som jordbærplukking, er landbruket blitt helt avhengig av utenlandsk arbeids­kraft for å få høstet avlingene. Det er også av stor betydning å ivareta næringens omdømme i tiden fremover. Arbeidsgruppa er ikke lagt ned, den kommer til å fortsette å ajourføre opplysningene om regelverket ettersom situasjonen forandrer seg. Når dagens overgangsregler for land som Polen, Estland, Latvia, Litauen, Romania og resten av overgangslandene avsluttes, kommer nye regler som må avklares.

Personvern og cookies