ILO ser på trakassering i servicesektoren

Tekst: Turid Børtnes (2004)
ILO, den internasjonale arbeiderorganisasjonen, har satt stress og vold i servicesektoren på dagsordenen. Grunnlaget for drøftingene er en rapport om forholdene laget av norske fagfolk på området.

Rapporten viser at ansatte i hotell-, catering og turistindustrien har større risiko for vold og trakassering på arbeidsplassen sin enn de fleste andre arbeidstakere. Mye av årsaken ligger i spesielle forhold i bransjen, slik som stor mangel på arbeidskontrakter, mye svart arbeid, lav andel faglærte og sterk gjennomtrekk i staben, skriver fagbladet Hotell- og Restaurantarbeideren. Sektoren er svært kvinnedominert og arbeidstakerne er gjennomgående unge med et stort innslag av forskjellige etniske grupper. Det gjør denne arbeidsgruppen særlig sårbar i en del sammenhenger, viser rapporten. Dette kan resultere i manglende respekt for arbeidstakerne, forskjellige former for trakassering og et seksualisert arbeidsmiljø. Fordi så mange utsettes for dette og fordi det oppleves som vanskelig å sette gjester på plass, vegrer mange ansatte seg for å protestere mot overtramp, særlig når det gjelder seksuell trakassering eller annen krenkende behandling.

Personvern og cookies