Ikke større kjemikaliefare offshore

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

Det er ikke større risiko for farlig kjemikalieeksponering i offshore enn i landbasert industri.

Det viser resultatene fra en meget omfattende studie av kjemikalieeksponering på Ekofiskfeltet blant ConocoPhillips-ansatte.
For tre år siden fikk et yrkeshygienisk rådgivningsfirma, Occupational Hygiene Solutions, i oppdrag av ConocoPhillips å lage en eksponeringsundersøkelse på Ekofisk på grunnlag av data helt tilbake til begynnelsen av 1970-tallet og frem til i dag, skriver nettmagasinet petro.no.
Studien omfatter hvilke kjemikalier de forskjellige yrkesgruppene er blitt eksponert for, beskrivelser av arbeidsprosedyrer, tilgjengelig verneutstyr og eksponeringsmålinger.
Fagfolkene bak studien konkluderer med at det neppe har vært vesentlig annerledes å jobbe ute på oljeinstallasjonene enn i landbasert mekanisk industri. Begge steder har det vært en viss eksponering for løsemidler og andre kjemikalier. Men det er ikke grunnlag for å si at det har vært flere sykdomstilfeller på Ekofisk enn på land.

Data om sykdom

Studien omfatter utelukkende ConocoPhillips-ansatte. Dermed er det over halvparten av de til sammen 30.000 personene som har hatt kortere eller lengre arbeidsengasjement på Ekofisk siden starten på begynnelsen av 70-tallet, som ikke omfattes av undersøkelsen.
Selskapet har til gjengjeld ganske detaljerte data om alle som har jobbet for dem etter 1982, slik som hvor mange turer hver enkelt har vært ute, og hvor de har jobbet på feltet. Til sammen dreier det seg om rundt 2,2 millioner helikopterturer.
I tillegg til å gi bedre grunnlag for å kunne vurdere eventuelle yrkessykdommer, ønsker ConocoPhillips å øke kunnskapen om historisk eksponering og samle data og fremskaffe kunnskap om sammenhenger mellom eksponering og sykdom.

Personvern og cookies