Ikke Rett Hjem for hjemmetjenesten

Tekst:  Turid Børtnes (2007)
De ansvarlige for arbeidstakerne i hjemmetjenesten kan ikke lene seg tilbake og regne med at de har gjort nok for å sikre de ansatte gode arbeidsforhold. Arbeids­tilsynet setter i gang nye tilsyn i drøyt halvparten av landets kommuner i 2007.
Arbeidstilsynets kampanje Rett Hjem, som ble satt i gang i 2002 for å bedre arbeidsforhold­ene i de hjemmebaserte tjenest­ene, oppnådde ganske bra resultater innen en sektor som har hatt store arbeidsmiljøbelastninger. – Resultatene fra siste tilsynsrunde i hjemmetjenesten i 2004 viste en positiv utvikling. Blant annet var det 54 prosent flere enheter som arbeidet systematisk for å redusere tidspress mot 33 prosent i første runde, opplyser prosjektleder Edle Utaaker (bildet). Hun er svært spent på hva den siste runden kan avdekke, om kommunene har fortsatt det gode og systematiske arbeidet for å bedre forholdene i denne sektoren. Tidspresset er den overordnede faktoren som skaper de største arbeidsmiljøproblemene i hjemmetjenesten. Minst 50.000 ansatte opplever tidspress som en belastning. Vold og trusler er en annen del av problemene, men også her ble det registrert en bedring i kampanjeperioden fra 2002 til 2004. Andelen enheter som har vold og trusler som problem er redusert fra 62 til 56 prosent.

– Går til topps
Utaaker opplyser at samtlige kommuner ble tilskrevet i fjor høst med en rekke spørsmål om utviklingen i arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten. Prosjektledelsen har tatt utgangspunkt i svar­ene og plukket ut en rekke kommuner som får nye tilsyn i år. – Dette blir en ny runde som vil omfatte omtrent halvparten av landets kommuner. I denne omgang vil vi legge større vekt på den systematiske jobbingen med arbeidsmiljøet. Finner vi store svikt her, går vi helt til topps i de aktuelle kommunene og ber om møter med rådmennene. Oppfølgingen av kampanjen Rett Hjem blir en av de største satsingsområdene for Arbeidstilsynet i 2007. Kampanjen avsluttes innen 1. november.

Personvern og cookies