– Ikke overfyll ammoniakktanker

(2002)

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) advarer de som fyller, transporterer eller bruker ammoniakk mot konsekvensene ved fylling av for mye væske i tankene.

Advarselen kommer etter den tragiske ulykken på Kjøndal gård i Tjølling i sommer, der en person omkom, 14 personer som oppholdt seg på eller ved gården ble skadet og hele besetningen på 170 kuer gikk tapt.
DBE advarer
DBE er blitt engasjert av politiet som sakkyndig instans etter ulykken. Etterforskningen er ikke ferdig, men forhold som foreløpig er avdekket gjør at DBE i forståelse med politiet nå går ut med informasjon og advarsel for å avverge at det skjer lignende ulykker. Etterforskningen viser at tanken på gården ble overfylt til et væskenivå tilnærmet 100 prosent. Sikkerhetsreglene foreskriver maksimalt 86 prosent fylling fordi det skal være et gassvolum over væsken som skal fungere som sikkerhet ved varierende temperatur.

Dobbelt trykk
Ammoniakken holdt 10 grader ved fylling på tanken, men på ulykkesdagen var det nærmere 30 grader ute. Det førte til at trykket i tanken økte til over det dobbelte av hva tanken var konstruert for å tåle. Det har også vist seg at bare en av to uavhengige sikkerhetsindikatorer ble brukt i forbindelse med fyllingen og at den trolig hadde en instrumentfeil.

Personvern og cookies