– Ikke noe yrke for resten av livet

Tekst: Turid Børtnes (2002)
– Alle snakker om røykerne som snart ikke får lov til å ta seg en blås eller gjester som blir plaget av andres røyk. Men få er opptatt av de ansatte og deres helse. Det er ille at folk i vår bransje må gi seg i jobben som helt unge på grunn av arbeidsforholdene, slik som røyk, støy og belastende arbeidstider.

Dag Finn Johansen, hovedtillitsvalgt og servitør på Scandic Hotel KNA i Oslo er enig med forbundet sitt, det må bli total røykestopp på alle utesteder. Først da vil arbeidstakerne få et akseptabelt arbeidsmiljø. Johansen røyker ikke selv, det har han aldri gjort, men likevel sjeneres han ikke av andres røyk. – I hvert fall ikke foreløpig. Denne jobben synes jeg er kul. Nå gjør det meg ingenting å jobbe i røykesonen, men jeg vet ikke hvordan det vil bli om noen år. Det er et faktum at folk forlater yrket i svært ung alder. Det må jo ha en årsak. Dødeligheten i bransjen er svært høy. Ikke minst ligger hotell- og restaurantansatte omtrent på toppen når det gjelder dødsfall på grunn av kreft.

Mye skiftarbeid
Sykdom og dødelighet henger også sammen med andre forhold enn passiv og aktiv røyking. Arbeidstidene er et stikkord. De fleste må gå helkontinuerlige skift, og mye av arbeidstiden faller på sene kvelder og helger. Dette fører ofte til en lite heldig livsstil som blir mer eller mindre påtvunget de ansatte. – Dette er nok ikke noe yrke for resten av livet. Gjennomsnittsalderen blant hotell- og restaurantansatte er usedvanlig lav, bare 28 år. Sett i det perspektivet er Johansen snart å regne som «senior» med sine 31 år. – Det har stor betydning for arbeidsmiljøet at vi har spredning i alder på arbeidsplassen og at begge kjønn er representert. I så måte er vi heldige her ved hotellet, blant de ca 50 ansatte har vi folk som snart har nådd pensjonsalder og andre som er helt unge. Det avspeiles i miljøet, som er svært godt.

– Blitt en norm
– Hva med bransjens fremtid hvis det blir røykeforbud, risikerer dere ikke at publikum vil svikte utestedene? – Det er ikke så mange år siden vi hadde heftige diskusjoner om røykeforbud på fly, i offentlige kontorer, kjøpesentre og lignende steder. Da ble det også hevdet at omsetningen ville gå ned, men det har ikke skjedd. Nå tror jeg ikke det er noen som tenker på at de burde kunne ta seg en røyk på et offentlig kontor eller om bord i et fly. Regelen om røykeforbud på de fleste offentlige steder er blitt en norm for oss alle, også for røykerne. Slik vil det gå med røykeforbud på utesteder også, tror tillitsmannen. Det vil bli en god del støy i starten, men etter hvert vil de fleste godta at slik er det. Erfaringene fra andre land, for eksempel California, viser at folk tilpasser seg svært raskt. Der er det utenkelig å ta seg en røyk på steder som er åpne for offentligheten.

Følger ikke opp
Et av problemene i bransjen er at myndighetene har vært svært lite flinke med å følge opp den nåværende røykeloven og stille krav, mener Johansen. Når det gjelder alkoholservering blir virksomhetene fulgt med argusøyne, et par små overtramp og bevillingen ryker. Det samme gjelder ikke røykebestemmelsene. Men han innrømmer at bransjen selv også har noe av skylden, selv om de prøver å «styre» røykingen og holde den innenfor de rette sonene, er det ikke alltid det går. Røykeforbud eller ikke, debatten går innen bransjen. De som selv røyker er som oftest mest betenkt over et totalforbud, blant annet lurer mange på hvordan de selv skal få tatt seg en røykepause hvis det ikke blir lov til å røyke inne. – Likevel er jeg ikke i tvil om at et totalforbud vil være den eneste akseptable løsningen for alle parter. Gode tekniske løsninger, som jo finnes, hjelper ikke oss som skal jobbe innenfor røykesonene. De som synes det svir i øynene av røyken etter et par timer på bar eller kafé, kan tenke seg hvordan det er for oss som skal jobbe der i sju-åtte timer.

Personvern og cookies