Ikke mer e-post-snoking

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Myndighetene vil begrense arbeidsgivernes rett til å lese ansattes e-post eller på andre måter overvåke deres bruk av elektroniske hjelpemidler slik som internett. Et forslag til nye regler på området er nå sendt ut på høring.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har foreslått endringer i personopplysningsloven og et nytt kapittel i tilhørende forskrift i tillegg til en ny bestemmelse i arbeidsmiljø­loven. Bakgrunnen for endring­ene er en rekke henvendelser fra både arbeidsgivere og arbeidstakere om hvor grense­­ne for lovlig innsyn går, og saker som har havnet i rettsapparater.

Ikke innsynsrett
Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke har adgang til å gjennomsøke, åpne eller lese ansattes e-post. De nye reglene gjelder e-postkasser som er knyttet til en bestemt persons navn ved virksomheten eller som det er avtalt skal være personlig. Arbeidsgiver har heller ikke adgang til å overvåke ansattes bruk av elektronisk utstyr. Men fordi arbeidsgiver kan ha behov for innsyn, er det gjort flere unntak fra hoved­regelen. Det gjelder blant annet ved mistanke om straffbare forhold, for eksempel at e-post­ens innhold kan være straffbart, at den inngår i straffbare handlinger eller at den med­fører grovt brudd på regler som gjelder på arbeidsplassen. Ved ansattes fravær over en viss tid kan arbeidsgiver på spesielle vilkår også kreve innsyn i virksomhets­relatert e-post.

Høye bøter
Dagens regelverk er slik at arbeidsgiver kan lese ansattes e-post etter forespørsel om samtykke. Slikt samtykke skal det ikke lenger være anledning til å be om, fordi det vil sette arbeidstakeren i en svært vanskelig valgsituasjon. Det blir nesten umulig å si nei, selv om en ikke har noe å skjule. Etter det nye regelverket skal en arbeidsgiver som mener det er nødvendig å lese en ansatts e-post, gi den ansatte anledning til å uttale seg om saken på forhånd og om mulig være tilstede under lesingen. Departementet foreslår også at Datatilsynet kan ilegge bøter for overtredelser på inntil 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden, det vil si noe over 620.000 kr. Høringsfristen i saken er satt til 17. januar 2007.

Personvern og cookies