– Ikke lov å røre en truck

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

– Lastebilsjåfører og andre utenforstående har ikke lov til å røre en truck uten at de har truckførerbevis.

Hvert eneste år ser vi tilfeller slik som det som resulterte i ulykken ved Linjegods i sommer. Jeg synes det er utrolig at bransjen ikke har klart å få orden på dette ennå. Gunnar Luthen har drevet med truckførerutdanning i over 30 år. Han tok initiativ til å lage Norges første lærebok og kursopplegg for slik utdanning og har senere vært aktiv i forbindelse med utarbeidelse av nye opplæringsplaner. Hans erfaring er at store selskap slik som Tollpost Globe, og også Linjegods, er de som har best orden på truckførerutdanningen. Men tidspress er et problem.

– En glemt yrkesgruppe
– «Jeg skulle bare – » gjerne i full fart, hører vi ofte når det har gått galt. Arbeidsgiver og arbeidstaker må snakke sammen og lage en risikoanalyse på forhånd. Transport- og terminalarbeidere er Norges glemte yrkesgruppe, det ser vi av ulykkesstatistikken, påpeker Luthen. Han opplyser at den nye opplæringsplanen for maskinførere, blant annet for truckførere, som kom i 2003, krever at alle som kjører truck eller andre maskiner skal gjennom en sertifisert opplæring. De som forestår slik opplæring skal være godkjent av et sertifiseringsorgan. Opplæringen er delt inn i moduler med et felles teorikurs om arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser for alle maskinførere i første modul. Deretter kommer to fagmoduler for hver enkelt maskintype, den siste av dem gjelder praktisk bruk, for eksempel av truck. Fjerde og siste modul er opplæring på bedriften. Den praktiske opplæringen på bedriften kan organiseres litt forskjellig, men all opplæring skal dokumenteres. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies