Ikke lønnsomt med barn

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– For kvinner er det en straff å få flere barn, sier forsker Pål Schøne. 

Menn har høyere timelønn enn kvinner. Omtrent 40 prosent av timelønnsforskjellene mellom heltidsansatte kvinner og menn i privat sektor i aldersgruppen 20- 45 år, skyldes barn. Det viser en ny undersøkelse utført av forskerne Pål Schøne og Inés Hardoy ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).
Må stå lenger i jobb

En stor del av lønnsgapet skyldes reduksjon av personkapital. – Kvinner som er ute av arbeidslivet mister yrkeserfaring og går glipp av det som måtte foregå av opplæring på arbeidsplassen. Et slikt fravær hemmer karriereutviklingen og resulterer i lavere lønninger, sier Schøne. Derfor er han opptatt av at bedriftene må tilrettelegge arbeidet for kvinner i svangerskapsperioden. – Arbeidsgiver kan tilby fleksibel arbeidstid, deltidsarbeid og hjemmearbeid, slik at kvinnene kan stå lenger i jobb. Det vil redusere tapet av person­kapital.

Flere goder i offentlig sektor
Rapporten viser at lønnsforskjellene er mindre i offentlig sektor. – Om du har barn eller ikke, får ikke de samme konsekvensene i offentlig sektor. Dette kan ha sammenheng med de sentrale forhandlingene, og med fag­foreninger som er flinke til å framforhandle ordninger som kommer de ansatte til gode, påpeker Schøne. Store forskjeller mellom offentlig og privat sektor når det gjelder velferdsgoder, kan bidra til å opprettholde lønnsgapet fordi kvinner er villige til å betale en pris, som lavere timelønn, for å få tilgang til disse godene.

Kvinner taper – menn belønnes
Mens kvinnene taper på å få flere barn, belønnes mennene. – Økonomer har en teori om at menn med barn synes flink­ere og mer motiverte enn menn uten barn. En annen teori er at menn som gifter seg og får barn blir mer produktive fordi de har en buffer på hjemmefronten som holder fortet, forklarer Schøne. Forskerne har kommet fram til at en sjenerøs familiepolitikk kombinert med en kjønnsskjev bruk av godene, kan bidra til å forklare at lønnsgapet mellom kvinner og menn ikke reduseres. – Egne fedrekvoter og en generelt større del av permisjonstiden til fedrene, vil bidra til å redusere lønnsgapet. I tillegg vil mødre og fedre fordele kostnadene ved fravær på arbeidsmarkedet på en jevnere måte, hevder Pål Schøne.

Personvern og cookies