– Ikke kast ut seniorene

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Beskytt seniorene ved nedbemanninger. Det kan få store samfunnsmessige konsekvenser og slå uheldig ut for bedriftene dersom høy alder alene brukes som kriterium for hvem som skal gå, sier direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk.

Lunde mener at det kan være svært gode grunner for å beholde eldre arbeidstakere hvis bedriften må nedbemanne. Det har lenge vært vanlig å løse en del av problemene som oppstår når arbeidsstokken må reduseres med å tilby de eldste forskjellige former for sluttpakker som skal få dem til å gå frivillig. Løsningen kan virke besnærende, bedriften unngår konflikter og yngre som kanskje har større økonomisk press får beholde jobben sin. Dette kan likevel vise seg å bli en kortsiktig løsning.

Eldre i arbeid
– Førtidspensjon får som samfunnsmessig konsekvens at stadig færre unge yrkesaktive må sørge for pensjonene til flere og flere yngre pensjonister. En som mister jobben sin når han eller hun er i 60-årene vil få langt større problemer med å skaffe seg nytt arbeid enn et yngre menneske. Samfunnet vil i økende grad bli avhengig av at arbeidslivet klarer å holde de eldre i arbeid, mener Lunde. Han er også opptatt av bedriftenes behov. Viktig kompetanse forsvinner med eldre arbeidstakere. Å bruke høy alder som kriterium for hvem som skal gå uten at bedriften på forhånd har kartlagt den enkeltes kompetanse og sammenholdt dette med bedriftens fremtidige behov, kan slå svært uheldig ut på litt lengere sikt.

Personvern og cookies