– Ikke glad, men aksepterer planene

(2003)

 

– Jeg er ikke glad for beslutningen om å flytte direktoratet, men aksepterer avgjørelsen og tar ansvaret for å gjennomføre flyttingen og eventuell gjenoppbygging i Trondheim, sier direktør Ivar Leveraas i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) i en kommentar til regjeringens beslutning om flytting.

Leveraas er ikke bekymret for å bygge opp et direktorat i Trondheim, det som bekymrer han er hvordan DAT kommer til å fungere i mellomperioden og hvordan de skal få tatt vare på kompetansen. Han frykter heller ikke at flytteplanene kan innebære at DAT blir helt nullstilt selv om ingen av de ansatte har sagt seg villige til å følge med på flyttelasset. – Vi har et distriktsapparat over hele landet som er svært oppegående og fullt i stand til å gjøre sine jobber selv om direktoratet flytter. Problemet blir direktoratets mulighet til å ha en fullgod og stabil drift i perioden før og under flytting. – Regjeringen har jo også signalisert at hele Arbeidstilsynet med distriktskontorer skal omorganiseres. Vil dette gjøre flyttingen ekstra vanskelig? – Det vil det neppe, disse planene er ikke så omfattende. Siste ord er ikke sagt i flyttesaken, det er mobilisert sterkt motstand mot planene om å flytte åtte tilsyn og nesten 1.000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men Leveraas tror at regjeringens beslutning blir stående og legger det til grunn for sitt videre arbeid. – Hva med deg selv, blir du med på flyttelasset til Trondheim? – Det tror jeg, men jeg må ta forbehold om at mitt åremål i stillingen går ut våren 2006. Flytteplanene skal være gjennomført i løpet av det året. Men jeg regner med at jeg blir med til Trondheim en kort periode og har ingen problemer med det. Den viktigste oppgaven i tiden fremover blir å ta hånd om alle dem som er bekymret for jobbene sine og fremtiden, og ikke minst få organisasjonen til å fungere så godt som mulig. En del er opptatt av å forsøke å hindre flytting, andre orienterer seg mot andre jobber. Vi må regne med at mange vil ha fokus ganske andre steder enn på arbeidet i perioden som kommer og det må vi prøve å ta fatt i.

Personvern og cookies