Ikke flere misdannelser

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

– Det er ikke grunnlag for å si at det er økt forekomst av medfødte misdannelser hos barn av tannhelsepersonell sammenlignet med resten av befolkningen.

Det er konklusjonen etter en omfattende og grundig undersøkelse av om tannhelse­personell har økt risiko for å få barn med misdannelser som følge av eksponering for skadelige stoffer, spesielt kvikksølv. Undersøkelsen omfatter fødsler i perioden 1967-2006.

– Positivt resultat

– Jeg tror vi kan slå fast at det ikke kan påvises noen slik sammenheng i denne yrkesgruppen. Heldigvis, kan vi si, dette resultatet er jo positivt, sier Bjørn Hilt, overlege og professor II ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital/NTNU.
Men Hilt tar forbehold om at under­søkelsen ikke går lenger tilbake enn 1967, derfor vet man ikke nok om situasjonen før denne tid. Han har likevel ikke grunn til å tro at det er svært store forskjeller, det ble brukt kvikksølv i tannbehandlingen både før og etter 1967 frem til 80-tallet.
– Det kan ha vært noe mer eksponering tidligere, vi vet at på 50-tallet var også tannlegene utsatt for slik eksponering. Men tallmaterialet er lite, dette omfatter få personer.
Grunnen til at undersøkelsen stopper ved 1967, er at alle data om fødsler og fødselsutfall er hentet fra Medisinsk fødselsregister (MFR), som ble etablert på dette tidspunktet.

Medisinske data

Undersøkelsen omfatter opplysninger om fødselsutfall i en gruppe på nærmere 7.500 kvinner som har jobbet som tannhelse­sekretærer eller tannleger i den aktuelle undersøkelsesperioden. De ble sammenlignet med en kontrollgruppe på godt over 1 million kvinner, det er alle kvinner som var registrert med en eller flere fødsler i MFR i perioden 1967 – 2006.
Risikoen for medfødte misdannelser og andre uønskede fødselsutfall ble beregnet for gruppen av tannhelsepersonell i forhold til kontrollgruppen.
I tillegg til alvorlige misdannelser, hofte­leddsdysplasi, klumpfot og misdannelser i sentralnervesystem og hjerte og store kar, omfatter undersøkelsen også fødselsutfall som lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, dødfødsler, flerfødsler og tilsvarende.

Selvrapportert

Denne undersøkelsen er en oppfølging av en tidligere undersøkelse med selvrapporterte opplysninger om misdannelser som følge av kvikksølvskader utført av St. Olavs Hospital i 2007. Flere andre undersøkelser baserer seg også på selvrapportering og bruk av spørreskjema.
Det viser seg at det er relativt lite samsvar med resultatene som den tidligere spørreskjemaundersøkelsen har gitt og dataene i Medisinsk fødselsregister.
– Det betyr ikke at de som har rapportert dette på spørreskjema har overdrevet, gitt gale opplysninger eller lignende, presiserer Bjørn Hilt. -Vi kan snarere si at som man roper i skogen får man svar. Det betyr at når spørsmålene ikke er utfyllende nok eller helt klare, må vi regne med at svarene heller ikke blir det. Det er nok hovedårsaken til at det er så usikre tall i den tidligere spørreundersøkelsen.
Den siste undersøkelsen er gjort av St. Olavs Hospital/NTNU i samarbeid med Medisinsk fødselsregister i 2008 og 2009 på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Personvern og cookies