Ikke bare på liksom

Tekst: Grethe Ettung  (2007)
– Vi vil at de yrkeshemmedes representanter i AMU deltar på et reelt grunnlag, og at vi fungerer som likeverdige parter, sier Marit Sandberg, daglig leder ved Asker Produkt as.
Knivbladet er langt, smalt og skarpt, – og pølseskivene blir perfekte. Mats er fornøyd med resultatet, men vet at kniver skal man ha respekt for. Han forklarer ivrig om hvordan de ansatte skal oppføre seg for å unngå uhell. Som en av de yrkeshemmedes representanter i Arbeidsmiljøutvalget ved Asker Produkt as, er han godt orientert og vet hvilke ønsker de ansatte har for bedriften sin.
Aktiv deltagelse
– Vi ønsker oss et AMU hvor vi følger de lover og regler som gjelder. Men vi innser at arbeidstakerrepresentantene trenger en annen form for opplæring for å forstå hensikten med arbeidet i AMU, samt bistand for å kunne lese og forstå sakspapirene. Dette betyr at vi i dag har en maktfordeling som ikke fungerer etter lovens intensjoner, påpeker daglig leder Marit Sandberg. – Derfor skulle vi gjerne hatt et formalisert opplegg vi kunne benytte som ­passer oss, og hvor alles interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Vi ønsker ikke et AMU bare på liksom. Ved henvendelse til Arbeidstilsynet var det liten hjelp og forståelse å få. – For å inkludere våre arbeidstakere må vi se på alternative løsningsmuligheter sett i forhold til dem som dagens lov innbefatter. For myndighetene vil dette resultere i en stor og krevende prosess hvor ulike ordninger må prøves ut i dialog med de yrkeshemmede og bedriftene, hevder Sandberg. – I mellomtiden kunne vi ønske oss en dispensasjonsordning, som bekrefter at vi er i gang og at vi tar loven på alvor. Ellers bryter vi faktisk loven.

Selvstendige arbeidstakere  

Asker Produkt as er en bedrift som er ­etablert for å tilby yrkeshemmede bosatt i Asker et arbeidstilbud. Produktene de leverer er mat til kantiner og konferanser samt matpakker til skoler. Men produksjonen er variert; de lager i tillegg ulike typer skilt- og treprodukter og gravmarkeringer. – Vi ønsker å levere kvalitet, så vi har inngått samarbeid med både kjente kokker og kunstnere for å kunne produsere varer vi kan være stolte av, poengterer nestleder Dagrun Søbstad Næss. Grunnsteinen i bedriften er kompetanse. – Vi stiller ingen krav til arbeidstakerne når de begynner hos oss, men vi vil at opplæringen de får skal gjøre dem så selvstendige som mulig. Vi kartlegger den enkeltes arbeid og ser hvor det er nødvendig å sette inn hjelp. Det kan være alt fra ulike typer tekniske hjelpemidler til håndledelse. Slik opplever arbeidstakerne at de mestrer oppgavene sine og at de gjør framgang, det erfarer også de pårørende.

Respekt og humor
Arbeidstakerne blir hele tiden vurdert, blant annet via medarbeidersamtaler, slik at de får oppgaver de har forutsetninger for å greie. – De får gi uttrykk for meningene de har, og de blir hørt, hevder Sandberg. Asker Produkt as er en varig tilrettelagt arbeidsplass for dem som ikke får arbeid i ordinær arbeidssammenheng. – Det er et paradoks at systemet forventer at også uføretrygdede yrkeshemmede skal videreføres til et annet arbeid når de blir gode i jobben de utfører hos oss. For noen kan det være en løsning, for andre kan det oppleves som nok et nederlag, at de aldri blir «gode nok». Kanskje varig tilrettelagt arbeid, VTA, burde være en akseptabel del av arbeidslinja, spør Sandberg. At folk trives på Asker Produkt as er ikke vanskelig å merke. Her er det mye smil og latter i korridorene, på kjøkkenet og på verkstedene. – Mangfoldet, det at det er plass til alle her, gjør noe med oss. Her blir du sett, og det gjør godt, poengterer arbeidsleder Gry Moen , som holder til på snekkeravdel­ingen. – Vi har en god dialog, og den er basert på respekt for hverandre og en positiv holdning. – Ingen dager er like, det er utfordrende og spennende å arbeide her, legger Søbstad Næss til, – og vi får uforbeholdne tilbakemeldinger. – Vi har veldig liten gjennomstrømning på ledersiden, fastslår Sandberg, – vi har noe ekte og genuint her som mange synes å verdsette. – Det å oppnå ting vi først ikke trodde var mulig, og å få ta del i den utviklingen, er en utrolig god følelse.

Miljøregler og Fanfare-gruppe
– Vi har laget miljøregler, opplyser Mats. Hvis noen erter, er det viktig at arbeidslederne tar det opp, men de vil helst at vi ordner opp selv. Hvis lederne er usikre på hvordan de skal løse problemet, kan vi ta det opp med Dagrun eller vi går videre til AMU. – Miljøreglene har vi tatt opp i mindre grupper, slik at alle skal få med seg innholdet, supplerer Gry Moen. Avdelingene har daglige møter, et planleggingsmøte hver morgen og et oppsummeringsmøte om ettermiddagen. En gang per måned er det fellesmøter, hvor blant annet økonomi står på agendaen. I forkant av møtet har det vært en gruppe i aktivitet som har forberedt møtet og sendt ut sakspapirer. Fanfare-gruppa er fast innslag, de står for feiring av bursdager og andre sosiale sammenkomster. – Vi forsøker hele tiden å få alle med, og aktivitetene skal være arbeidsrettet og meningsfulle. Vi starter med det dagligdagse og nære, og håper etter hvert å komme så langt som mulig i retning av lovens intensjoner, konstaterer Marit Sandberg.

Personvern og cookies