Ikke bare lurt med bonus

(2003)
Bruk av bonus som belønningssystem kan virke mot sin hensikt. Bonusordninger har svært liten betydning for medarbeidernes motivasjon, arbeidsinnsats og lojalitet, viser en ny norsk undersøkelse.
Effekten av ulike bonussystemer er undersøkt i fire forskjellige norske bedrifter. Undersøkelsen er foretatt av Handelshøyskolen BI og omtalt blant annet av nettstedet Human Resource Norge. Det viser seg at bonus virker mer som en anledning til å ta noen hvileskjær enn som en inspirasjon til ekstra innsats. Undersøkelsen avdekker også at bonussystemene har best effekt på de arbeidstakerne kunnskapsbedriftene helst ikke vil ha; de som har en svak indre drivkraft, med lav organisasjonsforpliktelse og lav indre motivasjon, som arbeidsglede og måloppnåelse. Et system med overskuddsdeling, derimot fungerer langt bedre, det gir høyere innsats og bedre motivasjon. En årsak er at et slikt system appellerer mer til rettferdighetsfølelsen og oppfattes ikke som noe som kan brukes til å kontrollere medarbeidernes arbeidsinnsats. Forskeren bak undersøkelsen, Bård Kuvaas, mener at anerkjennelse og belønning utover pengegaver vil gi bedre effekt. En engasjert ledelse som gir ros og følger opp sine medarbeidere virker mer motiverende og bidrar til å forsterke talent, innsats og samarbeid. TB
Personvern og cookies