Ideell HMS-stiftelse

(2009)

HMS-tjeneste er en ideell stiftelse som eies av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Stiftelsen er en forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste for landbruket. Alle som har arbeid i landbruket kan bli medlemmer. HMS-rådgivere landbruk samarbeider med regional HMS-tjeneste (bedriftshelsetjeneste), og gir behovstilpassede råd og veiledning om helse, miljø og sikkerhet til alle medlemmene.

Personvern og cookies