Idédugnad om NAV

(2005)

Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til idédugnad 15. juni i forbindelse med stortingsmeldingen om et arbeidsliv for alle. Stortingsmeldingen skal behandle strategier og virkemidler for arbeidslivet. Den blir en oppfølging og videreføring av forslaget om en ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), som nå behandles i Stortinget. Stortingsproposisjonen tok for seg de organisatoriske rammene for en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Den nye meldingen vil ta for seg innholdet i NAV, slik som strategier, tiltak, tjenester og stønadsordninger. Departementet ønsker innspill fra aktuelle organisasjoner, etater og kunnskapsmiljøer. I tillegg ber departementet om at alle organisasjoner gir skriftlige innspill om temaet innen 1. september. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies