Idébanken

(2005)

Idébanken er en kunnskapsbank for inkluderende arbeidsliv (IA). De formidler ideer og informasjon om tiltak og erfaringer som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Idébanken ble åpnet i 2000. Les mer her: http://www.idebanken.org/ nr. 6- 2005

Personvern og cookies