Idébanken God BHT

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

– Vi ønsker å få frem så mange eksempler på godt arbeid fra bedriftshelsetjenestene som mulig. Derfor vil Fagsekretariatet for BHT starte en idébank for god BHT, sier overlege Arve Lie i Fagsekretariatet.  

Lie opplyser at de ønsker å lage et opplegg etter mønster av den tilsvarende Idébanken – inkluderende arbeidsliv, som de arbeidet sammen med i den perioden de også var lokalisert på Statens arbeidsmiljøinstitutt. – Vi vet at det gjøres masse godt arbeid fra bedriftshelsetjenestene rundt om i ­landet. Her er det mange som kan lære av hverandre. Vi vil derfor forsøke å få spredd de gode eksemplene på tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø og bedre helse for den yrkesaktive befolkningen til flest mulig, både andre bedriftshelsetjenester og eventuelle kunder. Disse eksemplene vil selvsagt kunne brukes av de forskjellige BHT-ene som idegrunnlag for tilsvarende arbeid, men Lie ser også for seg at de vil være en god hjelp for kunder som trenger informasjon om hva BHT kan bidra med. Fagsekretariatet mener det er viktig å få opp optimismen i bedriftshelsetjenestene. Det har vært en del negativ fokusering i tillegg til en viss personalflukt, særlig av arbeidsmedisinere, opplyser Lie. Som en begynnelse kan Fagsekretariatet tenke seg å publisere på nett en kort beskriv­­else av tiltak og gode løsninger en gang pr. måned for å synliggjøre hva bedriftshelsetjenesten har fått til sammen med sin virksomhet. Denne nettsiden vil inneholde mer informasjon om Idébanken og være med på å bidra til et positiv søkelys på bedriftshelsetjenesten i Norge. I tillegg skal eksemplene gjøres tilgjengelige via et nyhetsbrev. Nå oppfordrer Fagsekretariatet alle BHT-ene til å sende inn sine bidrag og fortelle hva de har fått til.

Personvern og cookies