ID-kortene gjør nytte for seg

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Ordningen med identifikasjonskort (ID-kort)i bygge­næringen begynner å gi resultater, blant annet har skatteinngangen i bransjen økt kraftig.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser at tallet på virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen som har registrert seg, har økt kraftig i løpet av det første året med ID-kort for ansatte.

85 prosent har kort

Krav om ID-kort for alle som jobber på bygg- og anleggsplasser ble innført fra 1. januar 2008. En betingelse for å få et slikt kort er at bedriften vedkommende jobber i, er lovlig registrert i relevante offentlige registre. – Det betyr at en må jobbe i et firma som har papirene sine i orden for å få kortet, sier statsråd Dag Terje Andersen. Han synes det er gledelig at ID-kortene har en effekt. Ifølge en aksjon som Arbeids­tilsynet gjennomførte på byggeplassene i januar i år, hadde 85 prosent av totalt 1.000 ansatte ID-kort. 250 virksomheter ble kontrollert. Det viste seg også at alle kontrollerte kort var i orden. Bransjen selv er godt fornøyd med ordningen, den fungerer etter intensjonen.

Kan jobbe likevel

Ordningen med ID-kort fikk en treg start, men nå virker det som om ordningen er godt kjent i bransjen, de fleste bedriftene har sørget for kort til sine ansatte. En del av byggenæringen henger likevel igjen, det ser ut til at firmaer som tilbyr tjenester til forbrukermarkedet, tror at de ikke er omfattet av kravet om kort. Slik er det ikke, kravet om ID-kort gjelder absolutt alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen, enten det er små enmannsforetak eller store virksomheter. For at det skal være enkelt å skille seriøse aktører fra de useriøse, skal kortene festes slik at de er lett synlige. Det kan ta litt tid å registrere seg i de nødvendige registrene, så fortsatt er Arbeidstilsynet innstilt på at arbeidstakere kan få jobbe i perioden før ID-kortene er kommet. Men det krever at arbeidsgiver kan dokumentere at virksomheten har startet registreringsprosessen. Kortene kan enkelt bestilles på hjemmesiden til firmaet Norsik, som er leverandør av kortene, og et kort koster 50 kroner.

Personvern og cookies