ID-kort lagt på vent

Tekst: Turid Børtnes (2006)

ID-kortene skulle opprinnelig vært innført på alle norske byggeplasser fra 1. januar 2006. Men etter henstilling fra bransjen selv og de to arbeidstakerorganisasjonene som organiserer ansatte i bransjen, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gått med på en utsettelse. Derimot er reglene om føring av daglige oversiktslister over de som til enhver tid befinner seg på byggeplassen trådt i kraft. Det er hovedentreprenør som plikter å føre og arkivere slike lister. Mannskapslistene vil være et viktig bidrag til bedre kontroll og oversikt på byggeplassene, mener departementet.

Kort uten tillit
Forskriften om ID-kort og mannskapslister er en del av byggherreforskriften. Men både Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet mener at den nye forskriften ikke var bra nok. Den sikrer ikke kvaliteten på kortene og vil dermed ikke kunne fungere etter forutsetningene. Det skal være vanskelig å forfalske kortene og ordningen må ha tillit. Det er for eksempel ikke noe krav for å få utstedt kort at lovpålagte registreringsplikter for arbeidsgivere og arbeidstakere er oppfylt. Dette synes ansatte i byggebransjen og næringen selv er for dårlig. Slike kort vil ikke være noe godt verktøy mot sosial dumping og useriøse bedrifter, de kan tvert i mot bidra til å legitimere slike forhold, noe Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sagt seg enig i. En ID-kortordning vil lette myndighetenes arbeid med å kontrollere at helse-, miljø- og sikkerhetskrav på byggeplassene er oppfylt. Departementet skal nå forsøke å finne en løsning som sikrer at kortene vil fungere etter hensikten. Arbeidsmiljø nr.1 – 2006

Personvern og cookies