ID-kort i byggebransjen

(2005)
– Nye ID-kortet og krav om oversiktslister over mannskapet fra 1. januar 2006 vil være et viktig bidrag i arbeidet med å forhindre sosial dumping, sa Dagfinn Høybråten kort tid før han gikk av arbeids- og sosialminister.
– Dette vil dessuten skape mer ryddige forhold i bransjen, mener Høybråten. Fra årsskiftet i 2006 må alle arbeidsgivere i bygg- og anleggsbransjen utstyre arbeidstakerne med egne identitetskort, mens hovedentreprenører blir pålagt å føre mannskapslister, slik at man til enhver tid skal vite hvem som befinner seg på bygg- og anleggsplassen. Endringene i byggherreforskriften ble vedtatt 7. oktober i år. De nye reglene er en oppfølging av tiltak mot sosial dumping, som følge av utvidelsen av EU/EØS østover. Arbeidsgivere innen byggebransjen pålegges å sørge for at arbeidstakerne bærer ID-kort, som skal inneholde navn, bilde, foretaksnummer, navn på virksomheten de er ansatt i og gyldighetsdato. Det er også innført krav til hovedentreprenør om føring av mannskapslister. Forskriftsendringene er lagt ut på internett: forskriftsendringene i byggbransjen  Arbeidsmiljø nr.7 – 2005
Personvern og cookies