IA-pris for nærværsarbeid

Av Turid Børtnes (2007)

 

Mandal kommune er kåret til beste IA-virksomhet i Vest-Agder i 2006 i skarp konkurranse med sju andre nominerte virksomheter i fylket. 

Kommunen har jobbet systematisk med arbeidsnærvær over flere år. De har blant annet hatt en prosjektleder i full stilling siden 2003 til å koordinere satsingen på det de kaller «Nærværsprosjektet». Dette arbeidet har fått positiv støtte fra politisk nivå i kommunen og fra KLP forsikring.

Resultater
En svært fornøyd kommunalsjef, Irene Lunde som mottok prisen på vegne av kommunen like før jul, kunne fortelle om raske resultater. Sykefraværet sank og dermed steg motivasjonen for å fortsette. Kommunen har 12 ulike nærværsprosjekter i forskjellige enheter og blant dem får det beste prosjektet kommunens egen arbeidsmiljøpris. Lunde nevnte flere forutsetninger for å lykkes med et slikt arbeid, blant annet er det brukt mye tid på å forankre prosjekt­ene i administrasjonen og på politisk nivå. De ansatte har kommet på banen gjennom et aktivt samarbeid med de tillitsvalgte.

– Involver ansatte
Dette bekrefter hovedtillitsvalgt Sten Rune Oftebro. – Det er viktig at de ansatte har et eierforhold til de ulike prosjektene. Det sikrer vi oss gjennom å gjøre jobben sammen. Medbestemmelse og mye informasjon er avgjørende for å lykkes, sier han. Det var NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder sammen med NHO Agder og LO Vest-Agder som kåret årets IA-virksomhet. Fylket har vel 650 virksom­heter med IA-avtale, av dem ble åtte nominert til prisen for godt IA-abeid.

Personvern og cookies