IA er unikt

Tekst: Grethe Ettung (2010)
– Det er innsatsen på arbeidsplassen som teller, fastslo Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet, på HMS-konferansen i juni.

– Det er dere som vet hvor skoen trykker, uten dere er vi på en måte hjelpeløse. Vi er avhengige av gode råd og vink, så ta kontakt med departementet og organisasjonene, oppfordret Støstad de vel 600 tilhørerne på HMS-konferansen: Ny IA-avtale – nye grep.
Partene bak IA-avtalen i Oslo/Akershus sto som arrangører da den nye intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv ble tatt opp til debatt.

Flere funksjonshemmede

– Et inkluderende arbeidsliv handler ikke så mye om sykefravær og prosenter, men om at alle skal få innpass og være med. Så enkelt og så vanskelig, konstaterte Støstad.
Han var spesielt opptatt av delmål 2 i IA-avtalen som handler om både å rekruttere og beholde flere funksjonshemmede i jobb.
– Her har vi ikke vært dyktige nok, men det forsøker vi nå å rette opp sammen med partene i arbeidslivet.
Støstad viste til vinteren 2010 da regjeringen og partene i arbeidslivet forhandlet om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Arbeidet resulterte i Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.
– Vi vil blant annet fremskynde bruken av dialogmøter, oppfølgingsplaner, gradert sykmelding samt faglig støtte og veiledning til sykmeldere/legene, forklarte Støstad.

Sanksjoner

– I det at alle skal kunne delta i arbeidslivet, ligger først og fremst en sosial begrunnelse. Vi vil hindre unødig, passiv trygd. Som økonomisk begrunnelse vil jeg si vi må arbeide for å sikre velferdsstaten.
Støstad kunne også melde at det vil komme ulike former for sanksjoner.
Reglene om sanksjoner overfor alle aktører ved brudd på regelverket skal gjennomgås og styrkes som virkemiddel i det helhetlige sykefraværsarbeidet.
– Vi vil sende ut et høringsnotat hvor form og nivå på sanksjon er et av temaene.

Personvern og cookies