IA er unikt

Tekst: Grethe Ettung (2010)
– Det er innsatsen på arbeidsplassen som teller, fastslår Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet. 

– Det er dere som vet hvor skoen trykker, uten dere er vi på en måte hjelpeløse. Vi er avhengige av gode råd og vink, så ta kontakt med departementet og organisasjonene, oppfordret Støstad de vel 600 tilhørerne på HMS-konferansen: Ny IA-avtale – nye grep, som gikk av stabelen 22.juni.
Partene bak IA-avtalen i Oslo/Akershus sto som arrangører da den nye intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv ble tatt opp til debatt.
– IA er unikt. Det bygger på et trepartssamarbeid som vi nå ser forplanter seg nedover i virksomhetene. Det er der vi finner de beste løsningene. Utfordringene ligger derfor på den enkelte arbeidsplass, det er der jobben kan gjøres.

Alle skal få innpass
– Et inkluderende arbeidsliv handler ikke så mye om sykefravær og prosenter, men om at alle skal få innpass og være med. Så enkelt og så vanskelig, konstaterte Støstad.
Han var spesielt opptatt av delmål 2 i IA-avtalen som handler om både å rekruttere og beholde flere funksjonshemmede i jobb.
– Her har vi ikke vært dyktige nok, det forsøker vi nå å rette opp sammen med partene.
Støstad viste til vinteren 2010 da regjeringen og partene i arbeidslivet forhandlet om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Arbeidet resulterte i Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.
– Vi vil blant annet fremskynde bruken av dialogmøter, oppfølgingsplaner, gradert sykmelding samt faglig støtte og veiledning til sykmeldere/legene, konstaterte Støstad.
Les protokollen her:

Sanksjoner
Støstad poengterte videre at virksomhetene skal tilrettelegge for å holde folk i jobb, og at partene vil utarbeide et tilretteleggingsverktøy.
– Vi har laget handlingsplaner, kjøreregler for informasjon og felles budskap overfor blant andre tillitsvalgte.
– I det at alle skal kunne delta i arbeidslivet, ligger først og fremst en sosial begrunnelse, vi vil hindre unødig, passiv trygd. Som økonomisk begrunnelse vil jeg si vi må arbeide for å sikre velferdsstaten.
Støstad kunne også melde at det vil komme ulike former for sanksjoner.
Reglene om sanksjoner overfor alle aktører ved brudd på regelverket skal gjennomgås og styrkes som virkemiddel i det helhetlige sykefraværsarbeidet.
– Vi vil sende ut et høringsnotat hvor form på sanksjon og nivå på sanksjon er et av temaene.

NEDGANG I SYKEFRAVÆRET
I løpet av dagens konferanse kunne Arbeidsdepartementet meddele følgende:
Sykefraværet er redusert med 8,9 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal i år. – Nedgangen kan bety at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet, uttaler statsmininister Jens Stoltenberg.

Personvern og cookies