IA-avtalen må følges opp

(2004)

De siste ukene før påske ble vi vitne til en underlig debatt om sykefravær og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Statistikken fra Statistisk Sentralbyrå viste en økning i sykefraværet på 0,6 prosentpoeng i siste kvartal i 2003, og da NHO-direktør Finn Bergesen jr. i et foredrag brukte et utrykk som «sytere» om nordmenn i arbeidslivet, brøt levenet ut. De tabloide mediene, med TV2 og NRK i spissen, interesserte seg for en gangs skyld om forholdene på arbeidsplassene, og overflatiske og enkle løsninger om sykefraværsproblematikk ble presentert i hytt og pine. Verst var kanskje Dagsrevyens innslag utenfor en videobutikk, hvor folk som leide videoer midt på dagen, ble utesket om sitt forhold til sykefravær. Underforstått: Dere som leier videoer på dagtid skofter jobben for å se på film. Hvor langt ned går det an å synke for statskanalen? I dette nummeret av Arbeidsmiljø viser en MMI-undersøkelse at en fjerdedel av norske bedrifter i det private næringsliv har tegnet IA-avtale. Av disse bedriftene kan hver fjerde rapportere om nedgang i sykefraværet. Mens halvparten av bedriftene står på stedet hvil. Disse tallene kan leses på mange måter, men siden det er et flertall større bedrifter som har sluttet seg til IA-avtalen, inkluderer avtalen omkring 40 prosent av norske arbeidstakere i næringslivet. Tar vi med offentlige virksomheter vil tallet stige ytterligere. Avtalene er inngått til forskjellige tider, og det er klart at enhver virksomhet trenger en del tid for å få tendensen til å snu. Når så tre fjerdedeler av IA-bedriftene kan melde om stagnasjon eller nedgang i sykefraværet, så er det egentlig et positivt tegn. Det innebærer også at potensialet for å oppnå bedre resultater absolutt er til stede. Avdelingsdirektør Geir Riise i NHO setter søkelyset på forankringen og oppfølgingen i den enkelte bedrift for å oppnå resultater. Og dette er helt sentralt: Hvis bedriftene ikke følger opp med tilrettelegginger og nær dialog, slik det forutsettes i IA-avtalen, vil det naturligvis ikke skje noen endring i verken sykefravær eller de øvrige mål som er fastsatt. Ansvaret for å få ned sykefraværet ligger på den enkelte arbeidsplass. Men det forutsetter vilje til å legge forholdene til rette for at ansatte, som på grunn av skader eller sykdom har fått nedsatt yteevne. Og det forutsetter at myndighetenes rammevilkår er så gode at de virker som incentiver for brukerne. Det er å rette baker for smed når sosialminister Ingjerd Schou bruker uttrykk som å «…tvinge partene i arbeidslivet til å samarbeide» for å oppnå bedre resultater. Både NHO, LO og de andre store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene bruker store ressurser for å få IA-avtalens mål og virkemidler forankret i bedriftene. Dette arbeidet vil få langt større gjennomslagskraft hvis regjeringens ulike medlemmer ikke til stadighet sår tvil om IA-avtalens fremtid. Sitat: Det er å rette baker for smed når sosialminister Ingjerd Schou bruker uttrykk som å «…tvinge partene i arbeidslivet til å samarbeide» for å oppnå bedre resultater.

Personvern og cookies