I fengsel for arbeidsmiljøkriminalitet

Tekst: Turid Børtnes (2001)

For første gang må en arbeidsgiver gå i fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. En daglig leder i et firma på Nordvestlandet er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel i Høyesterett etter en kranulykke der en mann omkom og en annen fikk skader som gjorde han varig arbeidsufør.

Selskapet er ilagt en bot på kr 300.000 for de samme forholdene i herredsretten. Daglig leder ble funnet skyldig i brudd på flere av arbeidsmiljølovens paragrafer og øvrige bestemmelser under særlig skjerpende omstendigheter. Retten finner at det må reageres med ubetinget fengsel for så alvorlige overtredelser av arbeidsmiljøloven som i dette tilfellet.

Det er fastslått at ulykken hadde sammenheng med at bremsene på kranen sviktet.

Høyesterett finner det særlig skjerpende at det var mangelfullt vedlikehold og dårlige bremser på en kran som skulle løfte 50 tonn. I tillegg var to brytere koblet ut for at kranen skulle kunne ta 60 tonn uten at den var sertifisert for så tunge løft.

Ulykken skjedde i 1997 da en ståltank på over 55 tonn skulle løftes med kran over til en fraktebåt. Etter at tanken var løftet opp og svingt ut over sjøen tippet kranen. Den flere hundre tonn tunge kranen havnet med kranhuset i sjøen. Kranføreren druknet og en ansatt på fraktebåten fikk varige hodeskader.

Hovedårsaken til ulykken var svikt i bremsene på bomutlegget på kranen. Det kom frem under herredsrettssaken at den personen som hadde fått ansvar for å vedlikeholde kranen, både hadde bedt om bedre opplæring og forgjeves hadde forsøkt å bli fratatt ansvaret for vedlikeholdet. Høyesterett anfører i dommen at det var et meget stort farepotensial knyttet til manglende vedlikehold av kranen som hadde en vekt på over 300 tonn. Daglig leder hadde fått varsler om problemene.

 

Koblet ut

En overlastbryter som ville ha slått ut på løft som var på mer enn de 50 tonnene som kranen opprinnelig var sertifisert for, ble koblet ut. Det samme ble også en momentbryter som har noe av samme funksjon. Daglig leder hadde godkjennelse for å sertifisere løfteutstyr, men bare hvis utstyret var konstruert og fremstilt av bedriften selv. Det gjaldt ikke den aktuelle kranen. De manglende bryterne ble påpekt av Arbeidstilsynet etter en nestenulykke et par måneder før dødsulykken.

Retten finner det uforståelig at ikke nye brytere ble anskaffet og montert før kranen skulle brukes til tyngre løft. Utkoblingen førte til at kranførerne kunne legge bommen lenger ut enn tillatt, noe som blant annet betød at sikring mot menneskelig svikt var fjernet

Dommen i Høyesterett er en klar skjerpelse etter at tiltalte først ble dømt til 45 dagers fengsel i herredsretten, og deretter ble straffen gjort betinget i lagmannsretten etter at begge parter hadde anket dommen.

Personvern og cookies