Hydro fikk 15 millioner i bot

Tekst: Morten Dahl (2001)

– Bøtene må svi

– Skal viktige sikkerhetsregler respekteres må bøter ved brudd på disse være så høye at det merkes. Det sier advokat og spesialist i arbeidsrett, Ingeborg Moen Borgerud i en generell kommentar til boten på 15 millioner kroner som Norsk Hydro ble ilagt etter dødsulykken på julaften i fjor.

Statsadvokaten i Rogaland har gitt Norsk Hydro et forelegg på 15 millioner kroner etter dødsulykken på Oseberg Øst julaften i fjor. Ingen ansvarlige er tiltalt for ulykken, men kranføreren i selskapet hvor den forulykkede jobbet, har fått påtaleunnlatelse. I tillegg er selskapet den døde arbeidet for, ilagt et forelegg på 750.000 kroner.

 

Lønnsomt sikkerhetsarbeid

– På generelt grunnlag vil jeg si at skal man få respekt for viktige sikkerhetsregler må bøtene være så høye at de merkes. De må være så kraftige at det går klart og tydelig fram at sikkerhetsarbeidet er noe som skal lønne seg, sier advokat Ingeborg Moen Borgerud, som presiserer at hun ikke ønsker å ta stilling til Hydro-botens størrelse. Hun kjenner ikke Hydrosaken konkret, men mener at der hvor det er risiko for helse og liv må bøtene være høye.

 

Avslørte dårlig sikkerhet

I kjølvannet av dødsulykken ble sikkerheten i Nordsjøen og Norsk Hydro spesielt satt i fokus. Oljedirektoratet avslørte alvorlige brudd på rutiner og en ukultur innen sikkerhet, noe som medførte at selskapet skulle kartlegge sikkerheten. Hydro la tidligere i år fram en tiltaksplan for å komme bruddene og ukulturen til livs.

Like før Arbeidsmiljø gikk i trykken, avslørte NRK Brennpunkt om liknende tilstander i en dokumentar.

 

Reagerer på botstørrelsen

– På bakgrunn av tidligere rettspraksis er vi overrasket over størrelsen på det ilagte forelegget. Vi vil ta oss tid til å vurdere statsadvokatens begrunnelse nøye før vi eventuelt kommenterer dette ytterligere, sa informasjonsdirektør Henrik Andenæs i Norsk Hydro da bladet gikk i trykken. Han understreker at selskapet tar denne saken svært alvorlig, og at ulykken var dypt tragisk og beklagelig.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak som vil styrke og bidra til å unngå at liknende tragiske ulykker inntreffer igjen, sier han.

Personvern og cookies