Hvorfor hører ingen på elevene?

Tekst: Einar Østby (2008)

 

Mange skoleelever i Norge sliter med dårlig innemiljø. KS har kartlagt et behov på minst 65 milliarder kroner til oppussing av skolebyggene i Norge.

Inneklima er et stort problem i skole-Norge. Arbeidsmiljø har vært i kontakt med både elever og lærere ved Bjerke videregående skole som har klaget på luftkvaliteten. Jon Kvist er tillitsvalgt blant lærerne. Han forteller at de har startet et prosjekt der elevene skal jobbe med samfunnskontakt, og gjøre seg kjent med hvordan man kan få kontakt med mediene. Diskusjonen rundt inneklimaet har gjort prosjektet «mediekontakt» svært aktuelt. Elevene har flere ganger vært ute i forskjellige aviser med sine standpunkter; både i riksaviser som Aftenposten, og i mindre lokalaviser. De har også opprettet blogger for å fokusere på innklimaet ved skolen

Blir sendt hjem

Ungdommene klager i hovedsak på at det er tett luft i klasserommet, og at de ikke klarer å konsentrere seg i timene på slutten av dagen fordi de ofte får vondt i hodet av å være i skolebygget. – Dette er også noe lærerne merker, både hos elevene og på seg selv. Enkelte lærere har sendt hjem elever fordi de selv har så vondt i hodet og er såpass slitne at de ikke klarer å undervise elevene, sier Christine Myhre, elev ved Bjerke vgs.
Stengte skolen
Hovedverneombud Knut Myhrer ved Osloskolene har tidligere stengt deler av skolen, grunnet fasadeskader. – Jeg var redd vinduene skulle falle ut, og det kunne skjedd når som helst. Vinduene ved skolen er nå byttet ut, men skolen innfrir likevel ikke kravene fra opplæringsloven § 9a, som slår fast at «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». Elevorganisasjonen har også gått hardt ut. I september kom det en pressemelding fra organisasjonen der det heter: Hvis ikke Elevorganisasjonen får svar fra fylkeskommunene og kommunene om hvordan skolene skal pusses opp, vurderer de å gå til politiet. De viser til at det er straffbart å bryte elevenes arbeidsmiljølov, og at det ikke er mangel på dokumentasjon. – Dette er ikke en ønskelig situasjon, men vi ser snart ikke andre utveier, sier leder Håvard Vedehus. Les mer på bloggene: http://operasjonluft.blogg.no/ og http://luftforalle.blogg.no/

Personvern og cookies