Hvordan unngå stress?

(2010)

Våre verdier og normer har betydning for hvor lett vi blir stresset.
Et dansk forskningsprosjekt om stresshåndtering viser at våre personlige leveregler spiller en sentral rolle for hvordan vi håndterer belastende situasjoner, skriver Videncenter for arbejdsmiljø.
Slike leveregler speiler våre tidligere erfaringer og er tett knyttet til hva vi oppfatter som sentrale verdier og normer. Undersøkelsen viser at disse i stor grad handler om ansvarlighet, høye prestasjonskrav, perfeksjonisme, behov for kontroll og betydningen av hvordan andre vurderer en selv.
Slike leveregler kan være nyttige, men de kan også hindre oss i å oppnå nødvendige forandringer. Økt bevissthet om hva som styrer oss i forskjellige situasjoner, kan bremse den automatikken som fører til at vi gjør enda mer av det som stresser oss, for eksempel tar på oss mer arbeid eller prøver å utføre oppgavene enda bedre.
Personvern og cookies