Hvordan unngå å bli utbrent?

Person sitter i sofa med hånden foran ansiktet

I løpet av arbeidslivet opplever de fleste å føle seg umotivert, utmattet og tom for energi i perioder. Utbrenthet rammer mennesker i alle yrkesgrupper, og skyldes stressende arbeidsforhold over lengre tid. Som arbeidsgiver har man ansvar for å holde de ansatte kompetente og motiverte gjennom hele arbeidslivet.

Hva fører til utbrenthet?

De fleste av oss har mulighet til å sette inn et ekstra gir i travle perioder på jobb. En ekstra innsats er gjerne nødvendig i forbindelse med innspurten på et stort prosjekt, oppgaver med korte frister eller for å nå bedriftens målsettinger før året er omme. Dersom dette trykket holdes på et høyt nivå over lang tid, kan de ansatte oppleve å miste motivasjon, energi og arbeidsglede. De kan føle at de ikke strekker til, at de ikke leverer godt nok og at arbeidsdagen er uoverkommelig.

Ansatte kan bli utbrente dersom arbeidsdagen krever mer enn man har å gi over lengre tid. I verste fall fører dette til at ansatte blir sykemeldt og sliter med å komme seg tilbake i jobb.

Symptomer på utbrenthet

Utbrenthet defineres som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, og kjennetegnes ved fysiske og psykiske plager som:

  • følelsesmessig utmattelse
  • fysisk utmattelse
  • redusert yteevne
  • tretthet
  • hodepine
  • svimmelhet
  • forandret søvnmønster
  • smerter i muskler og ledd
  • negativitet
  • depresjon

Er du i ferd med å bli utbrent? Sett inn bremsene!

Dersom du føler at du er i fare for å bli utbrent, bør du ta dette seriøst. Du vil tjene på å ta grep før det er for sent.

Lytt til kroppen din

Kroppen sender ut både fysiske og psykiske signaler dersom den begynner å bli overarbeidet eller utmattet. Lytt til disse signalene, og ha respekt for kroppen når den prøver å fortelle deg at nok er nok. Ikke vær redd for å sette inn bremsene selv om du har mye å gjøre.

Snakk med lederen din

En åpen dialog med nærmeste leder er svært viktig i slike situasjoner. Snakk med sjefen din så tidlig som mulig; ikke vent til du er ved bristepunktet. Det er din arbeidsgivers plikt å tilrettelegge for at du skal kunne utføre jobben din på en helsemessig optimal måte.

Les også våre 10 råd mot stress.

Ansvaret ligger hos lederen

Vi har en tendens til å personifisere stress, men det er ikke den ansatte som er ansvarlig om vedkommende blir utbrent. Utbrenthet er et sykdomstegn hos organisasjonen, ikke arbeidstakeren.

Det siste en leder ønsker er ansatte som gruer seg til å gå på jobb. Mistrivsel på jobb senker terskelen for egenmeldinger og sykemeldinger — noe som er en ulempe for både arbeidstakeren og organisasjonen. Så hva kan man, som leder, gjøre for å unngå utbrenthet hos de ansatte?

Her er noen få tips fra oss:

Gi de ros for jobben de gjør

Forskning viser at opplevelsen av å være nyttig er en viktig faktor for nærvær på arbeidsplassen. I tillegg spiller ros en viktig rolle for motivasjon og selvtillit i arbeidslivet.

Innfør noen motiverende tiltak

Mange ansatte trenger noe å strekke seg etter for å holde motivasjonen oppe. Motiverende tiltak kan være interne målsettinger, en lovnad om en firmatur eller middag på bedriftens regning om målene nås, bonus, provisjonsøkning eller andre belønninger.

Sosiale sammenkomster

Ansatte føler ofte et sterkere ønske om å bidra dersom de har et nært forhold til sine kolleger. Sosiale sammenkomster som firmafester eller lønningsmiddager gjør at de ansatte blir kjent med hverandre på et mer personlig plan. Dette skaper en felles drive, og gjør at det føles både tryggere og kjekkere å dra på jobb.

Kurs for nye og erfarne ledere

Vil du lære hvordan du kan jobbe systematisk med de ansatte, slik at de holdes motiverte og kompetente gjennom hele arbeidslivet? Arbeidsmiljøsenteret holder en rekke kurs for ledere:

Arbeidsmiljødagene i Oslo

16.–17. september 2019

Norges viktigste arbeidsmiljøkonferanse. Ett av temaene vi vil belyse er «Stress på jobben — Hvordan løse det?»

Ny som leder

Arrangeres i Bergen og Oslo

Lær om evnen til å motivere og tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel, godt samarbeid og gode relasjoner i gruppen du skal lede.

Kurs, coaching og veiledning for ansatte

Personvern og cookies