Hvordan bruker vi tiden?

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Statistisk sentralbyrå (SSB) er i ferd med å lage en stor undersøkelse over nordmenns tidsbruk. Når resultatene er klare skal vil vi blant annet vite om vi bruker mer tid på jobben enn før, hvor mye tid som går med til husarbeid, innkjøp, utdanning, sosialt samvær, søvn og fritid, for å nevne noe.
Lignende undersøkelser bli foretatt i 1970, 1980 og 1990. 4.000 menn og kvinner i alle aldre og barn fra ni til 15 år fører dagbok over tidsbruk til alle døgnets tider. Resultatene av undersøkelsen skal være klare til høsten.

Kvinner jobber mer
Ikke overraskende viser de tidligere undersøkelsene fra 1970 til 1990 store endringer i befolkningens tidsbruk. Den største forandringen gjaldt kvinner, som brukte langt mer tid på inntektsgivende arbeid, mens tiden brukt til husarbeid har gått ned. Med menn var det motsatt, de brukte mindre tid på yrkesarbeid, og noe mer tid til husarbeid. Men denne økningen i husarbeidet oppveide på ingen måte kvinners reduksjon på området. I samme periode økte både menn og kvinners tid brukt på fritidsaktiviteter, men tiden til søvn og måltider gikk ned

Utjevning?
Undersøkelsen for 2000 vil vise om det har skjedd en ytterligere utjevning av menn og kvinners bruk av tid. Samtidig vil vi få rede på om helger og hverdager er blitt mer like, for eksempel på grunn av et mer fleksibelt arbeidsmiljø og andre åpningstider i butikkene og om vi tilbringer mindre tid hjemme enn før. Barn er for første gang med i undersøkelsen. De kan gi oss svar på om deres hverdag er styrt av organiserte aktiviteter i så stor grad vi gjerne tror, og hvor mye tid de bruker på lekser og til å hjelpe til hjemme. Tilsvarende undersøkelser foretas i mange andre europeiske land. De vil øke mulighetene til å sammenligne folks liv på tvers av landegrensene.

Personvern og cookies