Hvor mye sykdom skyldes arbeidsforhold?

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Det finnes for lite kunnskap om hvor mye og hva slags sykdommer og plager i den norske befolkningen som har sammenheng med arbeidet. Innenfor enkelte bransjer har man detaljkunnskap for visse sykdommer, men hverken myndigheter eller næringsliv har god nok oversikt til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, sier overlege Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

I forbindelse med den store Helseundersøkelsen i Oslo der nesten 60.000 personer i forskjellige aldersgrupper ble invitert til å være med, deltar STAMI med et forskningsprosjekt om omfanget av arbeidsrelatert sykelighet.

Arbeidsforhold
Overlege Sivesind Mehlum opplyser at de først og fremst skal undersøke sykelighet forårsaket av forhold på arbeidsplassene. I en tidligere undersøkelse er det påvist store forskjeller i helse i befolkningen i Oslo, blant annet er det kortere levealder og høyere forekomst av mange sykdommer i østlige og sentrale bydeler. Forskjeller i arbeidsforhold kan være en av flere forklaringer på sosiale ulikheter i helse, mener Sivesind Mehlum.

Mange har plager
Alle personer i aldersgruppene 30, 40 og 45 år som har deltatt i helseundersøkelsen er blitt spurt om de har hatt ulike symptomer eller plager den siste måneden og om de tror at disse plagene kan skyldes nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Drøyt 8.000 personer har svart. – Videre er alle som har svart positivt på arbeidsrelaterte hud- og lungeplager samt en del av dem som har rapportert om smerter i nakke, skuldre eller armer blitt bedt om å komme til nærmere undersøkelser. Sivesind Mehlum opplyser at det er mange som har rapportert om plager som de mener har sammenheng med arbeidet, særlig muskel- og skjelettlidelser. Forskerne har derfor bare kunnet ta imot et mindre utvalg av denne gruppen.

Finne sammenhenger
Det er blitt undersøkt hvilke plager forsøkspersonene har, konsekvenser for arbeid og fritid og om det er samsvar mellom deres egen vurdering og spesialistenes vurdering av om plagene er forårsaket av arbeidet. For å finne ut om de egenrapporterte plagene virkelig har sammenheng med arbeidsforholdene, bruker forskerne kriterier som er utarbeidet av en europeisk ekspertgruppe på området muskel/skjelettlidelser i nakke/skuldre/armer.

Personvern og cookies