Hvor god er staten?

(2007)
StatRes skal gi svar på dette spørsmålet, melder Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Departementet har fått Statistisk sentralbyrå til å utvikle et verktøy, StatRes, som setter gamle og nye undersøkelser inn i et system. Det avdekker hvordan ulike statlige virksomheter bruker sine ressurser, hvilken kvalitet og aktivitetsnivå de har og hvilke resultater de kan vise til. Tallene kan hvem som helst gå inn og lese på nettsiden www.ssb.no/statres. – Dette dreier seg om åpenhet og innsyn som skal bidra til at vi kan lære av hverandre. Vi må finne ut hva som er bra og hva som er mindre bra, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding. I tillegg til å vise tall for staten sett under ett, er det ved lanseringen valgt ut tre pilotområder hvor man går ned på regionsnivå: spesialisthelsetjenesten, universitet og høyskoler og statlig barnevern. StatRes skal bidra til et bedre faktagrunnlag for debatt og veivalg.
Personvern og cookies