Hvis ulykken først er ute

(2005)

Fremmedlegemer som metallspon eller stein på øyet: Oppsøk lege hurtigst mulig og la legen fjerne det som sitter i øyet. Kjemikaliesprut på øyet: Skyll med en gang med store mengder vann og fortsett å skylle lenge. Det er en fordel om noen hjelper deg med å holde øyet oppe mens det skylles. Fortsett skyllingen til du er hos legen. Giftinformasjonssentralen: 22591300. Her gir de informasjon om hvordan man bør forholde seg når uhellet er skjedd. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies