Hvilket hørselsvern passer deg best?

Tekst: Vemund Jensen (2005)

At det er smart å beskytte hørselen, hvis det er mye støy på jobben, er det lite vits å diskutere. Hvordan man best kan beskytte seg, derimot…

Når du først har skadet hørselen din, er det for sent. Skadene er uhelbredelige og du må leve med handikappet resten av livet. Desto viktigere å være føre var, finne frem til et hørselsvern som passer deg og din jobb. Nå aksepteres normalt bare hørselsvern som et midlertidig hjelpemiddel for å beskytte mot støy. Hovedregelen må være at støyen skal reduseres, slik at hørselsvernet blir unødvendig. Det er klare regler på området. Støyforskriften påbyr bruk av vern når arbeidstaker utsettes for en gjennomsnittlig belastning høyere enn 85 desibel, noe som tilsvarer lyden av en støvsuger gjennom hele arbeidsdagen. Enkeltstående lyder over 130 desibel krever også hørselsvern.

Utstyret blir bare bedre
Frem til 1995 godkjente Arbeidstilsynet alle hørselsvern. I dag er det produsentene som selv går god for at utstyret tilfredsstiller myndighetenes krav, de såkalte CE-kravene. Så hørselsvern uten et tydelig CE-merke, kan bare gå i søppelkassa. Det skal også være merket hvor stor dempingsevne hørselsvernet har, det vil si cirka hvor mange desibel støyen reduseres ved bruk. Men husk; dette er ideelle verdier, hvor mye støyen reelt sett reduseres kan variere fra person til person alt etter passformen til utstyret. Hvis ikke øreklokkene sitter tett rundt ørene dine, kommer de til å slippe inn mer støy enn det som står merket. – Alle personer er forskjellige, så hørselsvern vil fungere forskjellig. Velg et hørselsvern som er tilpasset deg, sågar når det kommer til farge, er rådet Tor H. Solheim gir. Han er overingeniør i Arbeidstilsynets HMS-divisjon hvor han har jobbet med personlig verneutstyr i 20 år. – Vi får stadig nye produkter som bare blir mer og mer behagelige å bruke, i tillegg til at dempingseffekten er blitt bedre over større frekvensområder. Det har gjort det lettere å finne utstyr til det arbeidet man skal bruke det til.

De forskjellige typene
Og det finnes mye å velge mellom på markedet. For å gjøre det enkelt, kan man si at det finnes to hovedtyper, øreklokker og ørepropper. Noen demper alle lyder, mens andre er såkalt nivåavhengige. Du hører for eksempel vanlige stemmer relativt normalt, mens høy støy stoppes. Til øreklokker får man også aktiv støyreduksjon, hvor et batteridrevet system sender lyd i motfase for å nulle ut mest mulig av støyen. Du kan få engangspropper, propper på stang og dine egne personlig tilpassede propper. Propper er gjerne enklere å bruke sammen med annet verneutstyr, men du får også øreklokker som kan festes til vernehjelm. Selv om det er rimelig udiskutabelt at hørselsvern er smart, kan det by på visse problemer. Når man beskytter hørselen, er det også lett å stenge ute viktige faresignaler. Alt fra rop fra arbeidskamerater til ulyd i maskineriet. Dette er forsøkt løst ved å sette inn kommunikasjonsutstyr i øreklokkene. Mobiltelefonen kan også kobles til, og det er mulig å høre på radio. – Vi i Arbeidstilsynet er litt skeptiske til bruk av radio generelt i høreklokker. Det kan distrahere brukeren, så det er noe en arbeidsgiver bør vurdere før hørselsvernet kjøpes inn, sier overingeniør Solheim.

Vedlikehold
Når du så endelig har fått tak i hørselsvern, er det viktig alltid å ha dem på mens du er utsatt for støy. Kontroller jevnlig at utstyret opprettholder dempingseffekten. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men stive tetningsringer, sprekker og generell slitasje er tegn til handling. Hvis det føles som utstyret ikke demper like godt som før, bytt det ut. Ellers, spør forhandleren om råd for vedlikehold og les produktinformasjonen. Kan ikke forhandleren hjelpe deg, finn en annen. – Og som med alt verneutstyr: Det er viktig å vite hva man skal verne seg mot. En støymåling på arbeidsplassen er å anbefale. I neste omgang er det arbeidsgivers ansvar å stille hensiktsmessig verneutstyr til rådighet, fastslår Solheim. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005

Personvern og cookies