Hvilke farger skal vi velge?

Tekst: Turid Børtnes (2009)
For å kunne velge riktige farger til et rom, må vi ha kunnskap om egenskapene til de enkelte fargene og vite hva rommet skal brukes til.
Fargeekspert Tove Steinbo medgir at det ikke er enkelt å velge riktig, særlig til rom som mange skal bruke. Ulike mennesketyper reagerer ulikt på farger. Men visse prinsipper går igjen.

Nøytralt

I rom som skal brukes av mange, kontorlandskap for eksempel, er det som regel best å bruke nøytrale farger på store flater. Men samtidig må vi ha noen fargeklatter som øynene kan hvile på, vi må ha kontraster. Vær også klar over at jo sterkere fargene er, jo mer påvirkes vi. Fargeeksperten presiserer at vi må ha balanse i fargevalget, ved valg av grønt for eksempel, er det fint med noe rødt i tillegg. Vi bør tenke at fargene skal gi energi, balanse eller ro. Om fargen oppleves kald eller varm, har også betydning. En nøytral veggfarge, gjerne lys, vil oppleves vennligere hvis den går i en lys kremnyanse. Grått er en depressiv farge, men kan være en god støtte for andre farger De samme prinsippene kan brukes på enkeltkontor. De som skal bruke kontorene, bør selv kunne velge farge på stoler, gardiner og lignende.

Ulike egenskaper

Farger har forskjellige egenskaper. – Blått styrker evnen til kommunikasjon, gir ro og fordypning, men er ikke alltid gunstig i et møterom. Møtedeltakerne kan bli for innadvendte. – Rødt vil heller ikke fungere, da risikerer vi at temperamentet løper av med oss. Men i et aktivitetssenter vil det kunne gå bra med rødt eller oransje. – Grønt på en vegg i møterommet kan være et godt valg, det skaper balanse og harmoni. – Gult skjerper intellekt og årvåkenhet og kan passe i lokaler der det jobbes mye med data, regnskap og tilsvarende. Men slitne øyne har av og til godt av å hvile på noe grønt. – Fiolett gjør oss kreative og idérike. – Oransje eller fersken er livsgledens farge. Det passer derfor bra i en kantine, da den er god for fordøyelsen, fremmer hyggelig samtale og styrker empati og humoristisk sans. – Vi kan sammenfatte dette i en kortversjon; gult og blått kommuniserer med intellektet og oransje og rødt med det fysiske i mennesket. Grønt er balanse og fiolette farger styrker det kreative og kunstneriske. Indigo vil ha oss inn i fantasiens verden, forklarer fargeeksperten. I et hjem tar en gjerne andre valg, selv om prinsippene er de samme.

Personvern og cookies