Hvem får Arbeidsmiljøprisen 2010?

Tekst: Mats Løvstad (2010)

I fjor var det renholdsleder Lill Tony Ramvik, Mandal kommune, som ble tidelt Den norske arbeidsmiljøprisen. Hvem blir årets vinner?

– Vi har fått inn mange gode kandidater, men det er fortsatt mulig å fremme flere forslag, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret.
Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. Årets pris blir delt ut onsdag 20. oktober på Nordens desidert største arbeidslivskonferanse; Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen, Bergen.
– Det er viktig at mange engasjerer seg i oppgaven med å skaffe fram potensielle vinnere. Vi har sett at diskusjoner på arbeidsplassene for å finne fram til kandidater, og det å bli foreslått som kandidat, i seg selv ofte gir et positivt løft for bedring av arbeidsmiljøet. Selv om det som oftest kun er en vinner av Den norske arbeidsmiljøprisen, er det en seier bare å bli foreslått, sier Norberg.
Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort, er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre.

Kriterier og skjema for å foreslå kandidater finner du på www.arbeidsmiljo.no

Forslagfrist: 15. september . Forslag på kandidater kan også sendes til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. Eventuelt E-post: paul@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies