Hvem får Arbeidsmiljøprisen 2008?

(2008)
– I fjor var det hjemmetjenesten i Sortland kommune som ble tildelt Arbeidsmiljøprisen. Hvem blir årets vinner?
– Vi har fått inn mange gode kandidater, men det er fortsatt mulig å fremme flere forslag, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret. – Det er viktig at mange engasjerer seg i oppgaven med å skaffe fram potensielle vinnere. Vi har sett at diskusjoner på arbeidsplassene for å finne fram til kandidater, og det å bli foreslått som kandidat, i seg selv ofte gir et positivt løft for bedring av arbeidsmiljøet. Selv om det som oftest kun er en vinner av Den norske arbeidsmiljøprisen, er det en seier bare å bli foreslått. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner, sier Paul Norberg. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. Årets pris blir delt ut på Nordens desidert største arbeidslivskonferanse; Arbeidsmiljø­kongressen i Grieghallen, Bergen. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort, er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Forslag sendes innen fredag 12. september til direktør Paul Norberg, Arbeids­miljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul@arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies