– Hva skaper fornøyde ansatte?

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

– Arbeidsoppgavene i Eidsberg kommune har ­gradvis endret seg, HMS har fått en bredere plass. Vi ønsker å jobbe mer med forebygging og ha mer fokus på nærvær og ikke så mye på sykefravær.

Dette sier de to ansatte i arbeidsmiljøteamet, HMS-rådgiver Marie-Louise Klaxmanlund og HMS-koordinator Frede Christensen. Arbeidsmiljøteamet, som ble opprettet i 1997, skal jobbe for å skape sunne og trygge arbeidsforhold i kommunen. Teamet vil snu tankegangen fra hva som skaper uhelse til hva som skal til for å få fornøyde medarbeidere. De har derfor satt i gang et prosjekt for helsefremmende arbeidsplasser med utgangspunkt i den største arbeidsplassen innenfor kommunen, et sykehjem.

Helsefremmende
Arbeidet skal drives på fire ulike områder; det er fysisk aktivitet, kosthold og «grønn» kantine, forebygging av belastningslidelser og arrangementer for å få opp trivselen, styrke samholdet i av­delingene og på tvers av dem. Dette er en sektor med høy risiko for belastningsskader. – Arbeidet med god forflytningsteknikk er allerede godt i gang, opplyser Klaxmanlund. Etter en grunnopplæring på området i samarbeid med Askim kommune er det etablert to forflytningsveiledere på hver avdeling på sykehjemmet. Sykehjemmet ­disponerer også mange hjelpemidler for bedre ergonomi. Det er noe mer problematisk når det gjelder hjemmetjenesten og arbeid i andres hjem. Frede Christensen forteller at Arbeidstilsynet i forbindelse med kampanjen Rett Hjem, har gitt ­kommunen pålegg om å bedre forholdene for de hjemmebaserte tjenestene. Dette har kommuneledelsen tatt på alvor og teamet har laget et opplegg for dette arbeidet.

3,3 prosent sykefravær
Et annet område som har fått stor oppmerksomhet, er renholdernes arbeidsforhold. Arbeidet i denne svært utsatte gruppen har resultert i en nedgang i sykefraværet til 3,3 prosent. – Lederne for gruppen har gjort en kjempejobb, sier Christensen. En del av grepene som er tatt er å etablere faste vikarer som tar det tunge renholdet. Fysioterapeut har også vært med på laget, det er satset på fysisk aktivitet, blant annet trening i vann, kosthold og en rekke trivselstiltak. Renhold er et ganske usynlig arbeid som bare synes hvis det ikke blir gjort. Det er viktig å skape forhold som gjør at renholderne blir sett på lik linje med andre ansatte i kommunen.

Forankret i ledelsen
God arbeidsmiljøopplæring for alle ledere, noe som nå er lov­pålagt i den nye arbeidsmiljøloven, står høyt på prioriteringslista for de to i arbeidsmiljøteamet. Gjennom arbeidet sitt har de sett hvor viktig det er at alt HMS-arbeid er forankret i ledelsen. Arbeidsmiljøteamet satser på forebygging, og har også satt i gang prosjekter som morgensvømming, massasjestol, deltakelse i sykle til jobben-aksjonen, innebandy, gågruppe med stavgang og andre tiltak som skal gi grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon.

Personvern og cookies