Hva med kontrollen, Oslo kommune?

Tekst: Paul Norberg (2008)

Det er sannsynlig at byggeselskapet Harald Langemyhr AS lå lavest i pris da firmaet vant anbudskonkurransen for rehabilitering og vedlikehold av 185 skoler i Oslo. Men sjekket Oslo kommune at virksomheten var lovlig organisert da kontraktene ble inngått?

I en kortvarig periode rundt påsketider ble det voldsom medieoppmerksomhet da Arbeidstilsynet avslørte groteske eksempler på sosial dumping hos byggefirmaet Harald Langemyhr AS. Langemyhr hadde fått kontrakt for rehabilitering og vedlikehold av 185 skoler i Oslo. Han hyret inn polske arbeidere som fikk en skammelig lønn for å utføre fagarbeidet. I tillegg var han så frekk at han snodde hver arbeider for 2500 kroner i måneden for at de fikk bo under særdeles kummerlige forhold. På det viset dro han tilbake store deler av de minimale lønningene han hadde utbetalt.

Det er lenge siden en slik kynisme er blitt avslørt i Norge. Politikere, ledere innenfor byggebransjen og øvrige næringsliv, fagbevegelsen og allmennheten er samstemte i fordømmelsen av det som ble avslørt.

Men det er ikke alle som er overrasket. Ombudsmann Jonas Bals i Oslo bygningsarbeiderforening uttaler følgende i dette nummeret av Arbeidsmiljø:

«Når medieinteressen legger seg, slipper byggherre og entreprenør lett unna. Arbeiderne, enten de er medlemmer hos oss eller ikke, mister jobben. Mediefokus, politisk fordømmelse og publikums avsky hindrer ikke at det ofte er arbeiderne det går hardest ut over når sosial dumping blir avslørt.»

Fellesforbundet har i mange år advart mot slike forhold som Harald Langemyhr er blitt herostratisk berømt for i vår. Det store spørsmålet er hvordan useriøse firmaer greier å få offentlige oppdrag av betydelig omfang når de bedriver sosial dumping i stor skala.

I Odelstingsproposisjon nr. 92 (2005-2006) er det lagt opp til at Arbeids- og inkluderingsdepartementet gis hjemmel til å utarbeide forskrifter som pålegger oppdragsgivere å informere oppdragstakere om plikter etter gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Det står videre:

«Formålet med forslaget er i denne omgang å fastsette i forskrift at byggherrer skal ta inn i kontrakter som inngås med oppdragstakere at deres arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter.»

Disse lovendringene ble satt i kraft 1. desember 2006. Det bør være kjent for alle offentlige myndigheter at det er en forutsetning at arbeidstakere i Norge skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lover, regler og avtaler. Dette må også være naturlige kontrollområder for alle som driver anbudsinnbydelser. Når et selskap som Harald Langemyhr har fått betydelige oppdrag av Oslo kommune, må han ha undertegnet en egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS). I en slik egenerklæring må firmaet bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende HMS-regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Det er sannsynlig at Langemyhr lå lavest i pris da han vant anbudskonkurransen. Sjekket Oslo kommune at virksomheten var lovlig organisert da kontrakten ble inngått? Eller er det slik at HMS-egenklæringen bare ble betraktet som et nødvendig, byråkratisk onde?

 

Personvern og cookies