Hva kreves av luftkvalitet på arbeidsplassen?

Arbeidsmiljøloven er lite konkret når det gjelder inneklimaspørsmål. I § 4-4 kan vi lese at inneklimaet skal være «fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd».

Hva betyr nå det i praksis?

Betyr det at dersom jeg fryser så skal arbeidsgivers sørge for at det jeg slipper å fryse? Hva da om min kollega renner bort i svette dersom jeg får bestemme temperaturen?

Hva om lufta kjennes innestengt ut om morgenen, men blir bra etter en halvtimes tid? Er det greit?

Det er vindu i rommet jeg jobber i, men det er dekt av syrinen som er vokst seg så stor utenfor. Har jeg da utsyn sånn som arbeidsplassforskriften sier jeg skal ha?

Slike spørsmål kan være vanskelige å forholde seg til både for

  • arbeidsgiver som skal sørge for at alt er i orden
  • verneombud som skal se til at arbeidsgiver sørger for at alt er i orden
  • vanlig arbeidstaker som skal si fra dersom noe ikke er som det skal være
  • medlem av arbeidsmiljøutvalg som skal «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø»

For å fremme godt samarbeid er det klokt å ikke bli påståelig når man havner i situasjoner der slike spørsmål kommer på dagsorden og man ikke riktig vet hva som gjelder. Da er det godt å vite at man kan finne ut mer om hva dette betyr ved å lese i:

·       Arbeidstilsynets «Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen»
(http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=79437)

·       Arbeidsplassforskriften og Arbeidstilsynets kommentarer til forskriften (http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237707)

Finner man ikke svar der kan man også gå inn i Byggtekninsk forskrift (TEK17) og veiledningen til denne og se hva myndighetene krever av nye bygg i dag for å sikre blant annet inneklima og helse. (https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/)

 

 

 

 

Kari Witsø
Seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret kari@arbeidsmiljo.no

 

 

Personvern og cookies